logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

O G Ł O S Z E N I E
 
               Wójt Gminy w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2    o g ł a s z a
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Janowice Wielkie położonej w Janowicach Wielkich w granicach działki :
 
- nr 872 o pow.   2.877 m2
                            
cena wywoławcza : 60.000,00 zł
(w tym podatek   VAT 22%)
wadium : 4.000 zł
 
Nieruchomość stanowi mienie komunalne będące własnością sprzedawcy bez zobowiązań oraz nie jest obciążona prawem osób trzecich. Dla powyższej nieruchomości nie ma założonej księgi wieczystej.
 
Działka nr 872 Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy część działki nr 872 od strony sąsiedniej działki nr 615/4położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Pozostała część działki znajduje się zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Górny Bóbr w terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią
 
Przetarg odbędzie się dnia 20.04.2009 roku o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, sala konferencyjna.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 BGŻ S.A. O/ Jelenia Góra 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360 najpóźniej do dnia 16.04.2009 roku.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się po przetargu.
Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
 
 
 
Janowice Wielkie   ………….. 2009 r.

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Skrócony opis: Prztarg na niezabudowaną działkę o nr 872 o powierzchni 2.877m2 położoną przy ul. Nadbrzeznej w Janowcach Wielkich
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-03-23 09:17:05
Data udostępnienia informacji: 2009-03-23 09:17:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-23 09:23:42

Wersja do wydruku...

corner   corner