logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
minus System gospodarki odpadami
   minus Uchwały dot. systemu gospodarki odpadami
   minus Deklaracje dotyczące wysokości opłaty
   minus Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
   minus Rejestr działalności regulowanej
   minus Instrukcja segregacji odpadów
   minus Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Harmonogram Odbioru Odpadów - 2017 r.
   minus Harmonogram Odbioru Odpadów - styczeń-marzec 2018 r.
   minus Harmonogram Odbioru Odpadów - kwiecień-maj 2018 r.
   minus Harmonogram Odbioru Odpadów - czerwiec 2018
   minus Harmonogram odbioru odpadów (lipiec - grudzień 2018)
   minus Harmonogram odbioru odpadów - 2019 r.
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Zaproszenie do konsultacji społecznych


W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymaga się od wszystkich gmin dostosowania sposobu odbierania odpadów do nowych przepisów. Istotą nowych przepisów jest troska o środowisko, której wynikiem będzie ograniczenie ilości śmieci zmieszanych i zwiększenie ilości śmieci selekcjonowanych, zdatnych do dalszej obróbki czy przeróbki. Wszystkie gminy w Polsce stoją u progu wielkiej zmiany w zakresie gospodarki komunalnej.
Począwszy od 1 lipca 2013 r. gmina przejmuje gospodarkę odpadami stałymi (czyli po prostu śmieciami) na warunkach określonych w uchwałach Rady Gminy Janowice Wielkie. Co to oznacza dla mieszkańców?
Mieszkańcy powinni z dniem 30 czerwca 2013 r. rozwiązać (po okresie wypowiedzenia, zwykle 3-miesięcznym) umowy indywidualne na odbiór śmieci. Gmina będzie jeszcze o tym przypominać mieszkańcom podczas późniejszej kampanii informacyjnej. Zadaniem gminy będzie stworzenie reguł dla jednego przedsiębiorcy, którego wybierze w zamówieniu publicznym. To on będzie odpowiedzialny za obsługę mieszkańców w zakresie odbierania odpadów zgodnie z uchwałami Rady Gminy: wyposaży nieruchomości w worki albo pojemniki, odbierze poszczególne rodzaje śmieci, poprowadzi punkt selektywnej zbiórki. Ale obsłuży tylko mieszkańców w zakresie tzw. odpadów komunalnych, więc jeśli ktoś ma szczególne odpady z działalności produkcyjnej (inne niż odpady komunalne)– musi „po staremu” samemu ustalić zasady odbioru tych odpadów na swój koszt (z wyjątkiem np. odpadów wytworzonych przez pracowników korzystających z koszy na śmieci w zakładzie).
Przygotowane uchwały Rady Gminy będą stanowić również reguły postępowania dla mieszkańców. Szczególnej uwadze polecamy uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, a także przepisy o różnego rodzaju opłatach znajdujące się w uchwale w sprawie metody i stawek opłaty.
Zestaw projektów uchwał zostanie skierowany do Rady Gminy i znajdzie się w porządku sesji Rady Gminy Janowice Wielkie 28 grudnia 2012 r. (sesja od godz. 10). Aktualnie zapraszamy wszystkich do konsultowania projektów, polegającego na możliwości wyrażenia swojego zdania w formie spostrzeżeń, uwag, wniosków, propozycji itp., przekazywanych za pośrednictwem e-maila na adres: sekretarz@janowicewielkie.eu do dnia 23 grudnia 2012 r. Osoby biorące udział w konsultacjach proszone są o podanie w treści e-maila: imienia, nazwiska i nazwy miejscowości zamieszkania, ewentualnie również nazwy reprezentowanego stowarzyszenia, fundacji, przedsiębiorstwa, instytucji itp., a także w każdym przypadku zapisu o zgodzie na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Urząd Gminy w Janowicach Wielkich w związku z prowadzonymi konsultacjami. Wynik konsultacji zostanie przedstawiony radnym podejmującym uchwały na sesji w podanym powyżej terminie. Wójt Gminy Janowice Wielkie dziękuje za zaangażowanie mieszkańców i prosi o zrozumienie dla konieczności nowego uregulowania spraw związanych z gospodarowaniem odpadami.


Konsultacje zostały zakończone. Ostateczny uchwalony tekst uchwał po konsultacjach, poprawkach Komisji i Rady oraz autopoprawkach Wójta znajduje się poniżej.  Uchwały dotyczące gospodarki odpadami:

Nazwa dokumentu: Nowy system gospodarki odpadami
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-12-14 13:58:07
Data udostępnienia informacji: 2012-12-14 13:58:07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 07:47:43

Wersja do wydruku...

corner   corner