logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 r.
      minus Opłaty za wodę i ścieki - obowiązują do 28.02.2017 r.
      minus Podatek od nieruchomości
      minus Podatek od środków transportowych
      minus Podatek rolny
      minus Podatek leśny
      minus Opłata za posiadanie psa
      minus Opłata targowa
   plus Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 r. i 2018 r.
   plus Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 r.
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Przypominamy posiadaczom psów, że w naszej gminie obowiązuje opłata za posiadanie psa. Obowiązek opłaty wynika z uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie nr XIV/53/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Stawka roczna od jednego psa i każdego kolejnego wynosi 15 zł. Obowiązek trwa przez cały okres posiadania psa przez osobę zamieszkująca w naszej gminie.

Jeśli ktoś nabędzie psa w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie za pełne miesiące. Opłatę wnosi się bez wezwania do dnia 30 września każdego roku na rachunek Urzędu Gminy, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie nr konta 84 2030 0045 1110 0000 0082 5130 lub u sołtysa.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza zwolnienie od opłaty za posiadanie jednego psa dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osób niepełnosprawnych posiadających psa asystującego oraz osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących odrębne gospodarstwo domowe. Ponadto ustawa zwalnia podatników podatku rolnego od opłaty za posiadanie dwóch psów.Obowiązkiem posiadacza psów zgodnie z odrębnymi uchwałami jest stały, skuteczny dozór nad nimi. Spuszczenie ze smyczy dopuszczalne jest tylko na terenie ogrodzonej nieruchomości, jeżeli nie ma możliwości opuszczenia jej przez psa, a ponadto gdy znajduje się przy wejściu odpowiednia tabliczka ostrzegawcza. Prosimy posiadaczy o niedopuszczanie do sytuacji, by pies odprowadzał dziecko do szkoły i przebywał pod szkoła w czasie lekcji.Posiadacz psa zobowiązany jest także do usuwania jego odchodów z przestrzeni publicznej. Ponadto przypominamy o prawnym obowiązku corocznych szczepień przeciw wściekliźnie. W przypadku pogryzienia innej osoby przez psa albo spowodowania przez niego kolizji drogowej, posiadacz psa ponosi odpowiedzialność za psa, jak również za niedochowanie obowiązków wynikających z posiadania psa. W takich sytuacjach policja sprawdza, czy posiadacz uregulował formalności związane z posiadaniem psa.

Załączniki do pobrania: 2015-11-05 11:43:18 - Uchwała o opłacie za posiadanie psa (308.05 kB)

Nazwa dokumentu: Opłata za posiadanie psa obowiazująca w 2016 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-12-15 15:09:00
Data udostępnienia informacji: 2014-12-15 15:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 11:43:34

Wersja do wydruku...

corner   corner