logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym 2003/2004

 

 

  1. Zakres terytorialny : Teren Gminy Janowice Wielkie w miejscowości KOMARNO
  2. Oferta powinna zawierać : 

          a). Cenę ryczałtową miesięczną odśnieżania i posypywania dróg wraz z                 materiałem uszorstaniającym.

          b). Posiadane środki transportu z uwzględnieniem sprzętu zastępczego.

          c). Możliwość kontaktu wykonawcy z Urzędem Gminy w zakresie doraźnych                zleceń oraz dyspozycyjność wykonawcy (telefon, dojazd do Urzędu                Gminy).

    3.   Specyfikację istitnych warunków zamówienia "Zima 2003/2004" należy           odebrać w Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy.

          Zamknięte oferty z napisem "Zima 2003/2004 - nie otwierać przed           31.10.2003 r., godz. 10:30", należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy           w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2, w terminie do dnia 31.10.2003 do           godz.10:00 

 

          W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i            art. 20 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz posiadających           dokumenty dopuszczające do obrotu prawnego w zakresie objętym           zamówieniem.

 

         Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą uwzględniane.

        

         Wadium w wysokości 3.000,00 zł należy wpłacać na konto BGŻ S.A.          O/Jelenia Góra  7120301303-00128300 2000 0030 do dnia 31.10.2003 do          godz. 10:00

 

 

ZAKRES PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG    K  O  A  R  N  O

 

 

1. DROGA NR 149 OD GRANIC JELENIEJ GÓRY DO PĘTLI     AUTOBUSOWEJ W KOMARNIE odcinek 4 km.

   - odśnieżanie

   - posypywanie

2. DROGA OD PĘTLI AUTOBUSOWEJ W KOMARNIE DO GRANIC     GMINY

   - odśnieżanie

   - posypywanie

3. DROGA KOMARNO-RADOMIERZ

   - odśnieżanie

  - posypywanie

4. DROGI BOCZNE W KOMARNIE

   - odśnieżanie

   - posypywanie

Podmiot udostępniający: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-10-13 14:51:35
Data udostępnienia informacji: 2003-10-13 14:51:35
Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-27 09:04:18

Wersja do wydruku...

corner   corner