logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA  NR  XII/52/2003

RADY  GMINY  W  JANOWICACH  WIELKICH

z dnia 27 listopada 2003 roku

                                                                                                        

 

-          w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

 

 

Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz. 708, z 2001 roku Nr 34, poz. 393, z 2002 roku Nr 210, poz. 1785 ) – Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustala się na kwotę 525 złotych.

 

§ 2

 

Wyraża się zgodę na ustalenie przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wartości jednego punktu w złotych nie wyższej niż 3,50 złotych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

 

§ 4

 

Tracą moc uchwały Nr XX/90/2000 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 września 2000 roku – w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, oraz Nr XXV/117/2001 Rady Gminy w Janowicach Wielkich Wielkich dnia 20 czerwca 2001 roku – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2003 roku.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           PRZEWODNICZĄCY        

                                                                                              RADY GMINY

 

                                                                                                                          SZYMON MŁODZIŃSKI 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-01-28 12:44:14
Data udostępnienia informacji: 2004-01-28 12:44:14
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-28 14:20:30

Wersja do wydruku...

corner   corner