logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

Wójt Gminy Janowice Wielkie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

urzędnicze w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich:

Referent ds. dowódów osobistych

( 1/2 etatu)

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie, preferowane administracyjne,
 • staż pracy - co najmniej 3 lata,
 • znajomość obsługi komputera,
 • podstawowa wiedza w zakresie postępowania administracyjnego (kpa)
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość ustawy: ewidencja ludności i dowody osobiste

      2. Wymagania dodatkowe :

 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy,
 • komunikatywność,
 • posiadanie wyższego wykształcenia,
 • staż pracy na stanowisku urzędniczym,

      3. Ogólny zakres wykonywanych zadań :

 • Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem prawidłowości
 • wypełnienia dokumentów niezbędnych do wyprodukowania dowodów osobistych,
 • wydawaniw wyprodukowanych dowodów osobistych,
 • unieważnianie nieaktualnych dowodow osobistych i prowadzenie ich ewidencji
 • przekazywanie wszelkich zmian związanych z wydaniem dowodówosobistych do ewidencji ludności,
 • prowadzenie ewidencji dowodów utraconych,
 • prowadzenie archiwum dowodów osobistych na nośnikach magnetyczych,
 • zakładanie i kompletowanie teczek osobowych i ich archiwizacja.

      4. Wymagane dokumenty :

 • świadectwa pracy,
 • odpis świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej,
 • Curriculum vitae
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • kwestionariusz osobowy
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101 poz.926) oraz ustawą z 22.03.1999 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1593 ze zmianami).

       5. Dokumenty można składać w terminie do 16 grudnia 2005 roku

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy,
 • pocztą na adres:

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-02 11:05:20
Data udostępnienia informacji: 2005-12-02 11:05:20
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-02 11:15:15

Wersja do wydruku...

corner   corner