logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
A A A


K O M U N I K A T

 

                        

 

WÓJTA  GMINY  JANOWICE WIELKIE

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r nr 72, poz. 747) wraz z późn. zmianami, ogłaszamy taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Janowice Wielkie, zatwierdzoną Uchwałą  Nr XX/74/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 30 czerwca 2008 roku.

 

 

Obowiązywać będzie w okresie jednego roku tj, od 01.09.2008 r. do 31.08.2009 r.

 

 

TARYFA

 

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 

ZESTAWIENIE CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH

 

 

1. Dostarczanie wody cena za 1 m3

 

   dla wszystkich odbiorców                                             3,19 + VAT  

 

 

2. Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę miesięcznie

 

    - w rozliczeniach w oparciu

      o wskazania wodomierza głównego                              2,34 +VAT

 

    - w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu

 

      w budynku  wielorodzinnym                                        2,34 +VAT

 

     - w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących

 

      przeciętnych norm zużycia wody                                 2,34 + VAT

 

 

3. Odprowadzanie ścieków cena za 1 m3 

    - dla wszystkich       odbiorców                                                                3,26 + VAT 

 

 

4. Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę miesięcznie

 

    - w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną

 

      ze wskazaniami urządzenia pomiarowego

      lub wodomierza na ujęciu własnym                            2,34 + VAT 

 

 

    - w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych

 

      na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych

 

      norm zużycia wody w przypadku ujęcia własnego     

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie oblicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

                                                                         Wójt Gminy Janowice Wielkie

 

                                                                                              /-/  Jerzy Grygorcewicz

 

Janowice Wielkie, dn. 7 lipiec 2008 r.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-07-07 08:56:50
Data udostępnienia informacji: 2008-07-07 08:56:50
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-16 13:01:46

Wersja do wydruku...

corner   corner