logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

            Wójt Gminy w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2    o g ł a s z a

 

II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Janowice Wielkie położonej w Miedziance w granicach działki :

 

 

- nr 114 o powierzchni 1.345 m2

 

 

Księga Wieczysta Nr  : 62841

 

 

Pomieszczenie magazynowe położone w budynku nr 16 w Miedziance wraz z działką gruntu o nr 114  o pow. 1.345 m2, obręb Miedzianka

 

 

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia                                           321,40 m2

 

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych                                       175,90 m2

 

Udział we współwłasności w budynku i działce gruntu                        60,62%

 

 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowice Wielkie działka nr 114 znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i jednorodzinnej.

 

 

Nieruchomość wykorzystywana na cele magazynowe.

 

 

Cena wywoławcza :                                        35.000, 00 

 

Wadium wynosi:                                              2.000, 00 

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 06.05.2008 roku o godz. 11 30 w siedzibie Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, sala konferencyjna.

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 BGŻ S.A. O/ Jelenia Góra 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360 najpóźniej do dnia  30.04.2008 roku.

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

 

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się po przetargu.

 

 

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Janowice Wielkie

                                                                                       /-/ Jerzy Grygorcewicz

 

Janowice Wielkie,  04.04.2008 r.

 

Skrócony opis: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości-pomieszczenie magazynowe położone w budynku nr 16 w Miedziance na działce gruntu nr 114 o pow. 1.345m2
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-04-04 09:13:25
Data udostępnienia informacji: 2008-04-04 09:13:25
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-04 09:19:39

Wersja do wydruku...

corner   corner