logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


O B W I E S Z C Z E N I E

 WÓJTA GMINY JANOWICE WIELKIE

 

 

 

 

              Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150- tekst jednolity) Wójt Gminy Janowice Wielkie zawiadamia, że w dniu 21.03.2008 r. wpłynął wniosek Biura Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji „Ekoprojekt” Sp.  z o.o. z  siedzibą  w  Zielonej  Górze,  ul.   Batorego  126a  o  wydanie   decyzji  o   środowiskowychuwarunkowaniach   na    zgodę realizacji przedsięwzięcia pn :

"Sieć wodociągowa dla wsi Komarno, gm. Janowice Wielkie”.

Przedmiot wniosku dotyczy wydania decyzji wymagającej udziału społeczeństwa, w związku z tym istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków w terminie do dnia 28.04.2008 r.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Adriana Siegieńczuk – Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, pok. Nr 6.

Wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich: www.janowice-wielkie.com.

                                                                 Wójt Gminy Janowice Wielkie

 

 

 

                                                                       /-/  Jerzy Grygorcewicz

 

 

 

 

 Janowice Wielkie 07.04.2008 r. 2008 r.

 

                                        O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Janowice Wielkie

Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) oraz art. 46a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150- tekst jednolity),

Wójt Gminy Janowice Wielkie zawiadamia, że zostało wszczęte w dniu 21.03.2008 r. na wniosek Biura Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji „Ekoprojekt”Sp.o.o. z  siedzibą  w  Zielonej  Górze,  ul.   Batorego  126a  , postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Sieć wodociągowa dla wsi Komarno, gm. Janowice Wielkie”..

 

 

 

         Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071,  z późn. zmianami) strony mają prawo zgłoszenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie  do  28 kwietnia 2008 r.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Adriana Siegieńczuk – Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2, pokój nr 6, tel. (075) 75 15 185

                                                                           Wójt Gminy Janowice Wielkie

 

 

 

 

 

 

                                                                                /-/   Jerzy Grygorcewicz

 

 

 

 

 

Janowice Wielkie,  07.04. 2008 r.

 

 

 

Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-05-15 12:33:16
Data udostępnienia informacji: 2008-05-15 12:33:16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-15 13:07:14

Wersja do wydruku...

corner   corner