logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Przetargi: 2009 > maj > 2009-05-19
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych

 

OGŁOSZENIE NA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wywóz nieczystości stałych oraz innych obiektów będących własnością Gminy Janowice Wielkie
CPV 90513100-7, 90513700-3

 GMINA JANOWICE WIELKIE
UL. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie
Osoba uprawniona do kontaktów, dane do korespondencji w sprawie zamówienia:
Tadeusz Chrząstowski
Telefon 075 75 15 185 /285/ faks: 075 75 15 124
e-mailugjanowice@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia:
Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych oraz innych obiektów będących własnością Gminy Janowice Wielkie z miejscowości : Janowice Wielkie, Trzcińsko, Radomierz, Miedzianka , Mniszków, Komarno
Tryb przetargu: przetarg nieograniczony.
Rodzaj zamówienia: usługi
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferta winna zawierać :
1.Cenę wywozu 1 m3 odpadów komunalnych
2.Cenę wywozu 1m3 ustabilizowanych osadów ściekowych
3.Dokumenty wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia “WYWÓZ NIECZYSTOCI STAŁYCH Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I OBIEKTÓW GMINY JANOWICE WIELKIE” należy odebrać w Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.janowice-wielkie.com
Zamknięte oferty z napisem :“WYWÓZ NIECZYSTOCI STAŁYCH Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I OBIEKTÓW GMINY JANOWICE WIELKIE” - nie otwierać przed dniem 27.05.2009r godz. 11:15 , należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa nr 2 do dnia 27.05.2009r godzina 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2009r o godz. 11:15 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Janowice Wielkie.
Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą uwzględniane.

 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-19 14:52:01 - Ogłoszenie (29.00 kB)
2009-05-19 14:52:39 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (302.50 kB)

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-05-19 14:50:32
Data udostępnienia informacji: 2009-05-19 14:50:32
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-19 14:52:44

Wersja do wydruku...

corner   corner