logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
A A A


 

Ogłoszenie o zamówieniu – Janowice Wielkie
             “ Udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Janowice Wielkie  z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego: „Moje boisko ORLIK 2012”   w Janowicach Wielkich przy ul. Sportowej oraz budowę ul. Robotniczej na działkach  nr 333/21 i 333/23 w Janowicach Wielkich w wysokości 968.000,00 zł z okresem spłaty
w 103 kolejnych ratach miesięcznych. Oprocentowaniu kredytu według WIBOR 3M + marża wykonawcy.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
 
Termin składania ofert: 2009-05-15
 
Sekcja I: Zamawiający
1)      Nazwa i Adres: Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, woj. Dolnośląskie,
Tel. (075)7515124, faks (075) 7515124
2)      Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
 
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.  1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Janowice Wielkie z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego: „Moje boisko ORLIK 2012” w Janowicach Wielkich oraz budowę ul. Robotniczej na działkach nr 333/21 i 333/23 w Janowicach Wielkich
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu Gminy Janowice Wielkie z przeznaczeniem na budowęna budowę kompleksu sportowego: „Moje boisko ORLIK 2012” w Janowicach Wielkich oraz budowę ul. Robotniczej na działkach nr 333/21 i 333/23 w Janowicach Wielkich w wysokości 968.000,00 złotych
 z okresem spłaty w 103 kolejnych ratach miesięcznych. Oprocentowaniu kredytu według WIBOR 3M + marża wykonawcy.
 
Sekcja III: Procedura
IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV. 2) Sposób przygotowania oferty: Sposób jest określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony - udzielenie kredytu
Podmiot udostępniający: Referat Finansowy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-04-29 14:51:28
Data udostępnienia informacji: 2009-04-29 14:51:28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-29 14:53:52

Wersja do wydruku...

corner   corner