logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
minus Rada Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Biuro Rady Gminy
   plus Protokoły i nagrania z sesji
   plus Radni Gminy
   plus Dyżury Radnych Gminy
   plus Rejestr petycji do Rady Gminy
   plus Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


GMINA > Rada Gminy

W Radzie Gminy w Janowicach Wielkich zasiada 15 radnych :

 

1. Szymon Młodziński - Przewodniczący Rady Gminy

2. Paweł Nowacki

3. Monika Zachmyc 

4. Zofia Kraszewska

5. Artur Sieroń

6. Iwona Niedźwiedzińska

7. Anna Liebersbach

8. Henryk Przywara

9. Jacek Gołębski

10. Renata Wiśniewska

11. Zbigniew Chrobak

12. Sławomir Celt

13. Ryszard Klimsiak

14. Sławomir Orłowski

15. Jan Osękowski

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA RADNEGO

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałe więzi z mieszkańcami gminy, przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.

2. Radny ma prawo podjąć interwencję w sprawach mieszkańców gminy.

3. Radny ma prawo do uzyskania informacji w zakresie wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym od instytucji samorządowych.

4. Radny obowiązany jest brać udział w pracach rady i jej organów oraz innych instytucji, do których został wybrany lub desygnowany przez radę.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, zwane dalej klubem.

2. Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem radnych, związanym z wypracowaniem wspólnych stanowisk, poglądów, opinii i decyzji dotyczących działalności na forum Rady i jej komisji.

3. Organizację klubu oraz wyboru jego władz określa regulamin przyjmowany przez członków klubu.

4. Klub tworzą radni w liczbie nie mniejszej niż 2 osoby.

5. Fakt powołania klubu, jego skład i władze oraz wszystkie zmiany w tym zakresie, podaje się do wiadomości Rady.

6. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

 


 

1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeśli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

4. Na zasadach określonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Nazwa dokumentu: Oświadczenia majątkowe 2005
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-10-08 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-10-08 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-24 09:23:30

Wersja do wydruku...

corner   corner