logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Gospodarka odpadami

Od dnia 1 lutego 2004 roku wywozem odpadów zajmuje się firma "PKS TOUR" z Jeleniej Góry, z którą to firmą Gmina Janowice Wielkie posiada umowę na wywóz nieczystości stałych. Odpady stałe wywożone są na składowisko odpadów w Ścięgnach-Kostrzycy. 

Zaopatrzenie w wodę.

Na początku lat dziewięćdziesiątych gmina Janowice Wielkie stanęła przed ogromnym problemem związanym ze znalezieniem źródła wody odpowiedniej jakości i wydajności, gdyż dotychczasowe ujęcie na Starych Janowicach produkowało wodę bardzo złej jakości, a koszty związane z jej transportem przekraczały możliwości finansowe gminy. Przy tej okazji należy nadmienić, że nasza gmina otrzymała to archaiczne ujęcie w wyniku podziału WPWiK-u Jelenia Góra.Po rocznej obserwacji wydajności ujęcia P-4 opracowaliśmy projekt budowlany oraz zrealizowaliśmy inwestycję budowy nowego ujęcia wody. Jest ono bardzo nowoczesne, energooszczędne i wydajne, woda jest dobrej jakości. Z uwagi na ogromne straty jakie gmina ponosiła na nieszczelności sieci wodociągowej niezbędna okazała się, wymiana sieci wodociągowej w Miedziance.

Z nowego ujęcia w ramach zrealizowanej inwestycji zaopatrywane są obecnie sołectwa: Janowice Wielkie, Miedzianka i Trzcińsko

We wrześniu 2004 roku została oddana do użytkowania nowowybudowana sieć wodociągowa w miejscowości Radomierz.

Długość sieci wodociągowej wynosi 23,3 km. Wykonanych przyłączy do budynków - 232 szt.

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków.

Gmina Janowice Wielkie do początku lat dziewięćdziesiątych nie posiadała kanalizacji ani oczyszczalni ścieków.

Zawsze największym problemem przy kanalizowaniu miejscowości jest umiejętne , jednoczesne połączenie budowy oczyszczalni oraz kanalizacji wraz z przyłączeniami, tak by ścieki mogły być oczyszczane a oczyszczalnia pracowała na odpowiedniej mocy przerobowej. Oczyszczalnia typu Eliot o dobowej przepustowości 120m3 została wybudowana przy ul. Sportowej .Następnym etapem było wybudowanie kanalizacji przy ul. Kolejowej. Był to I etap kanalizacji Janowic Wielkich.

W drugim etapie skanalizowano ulice : Parkowa, 1 go Maja, Pionierska, Demokratów, Zamkowa, Kopernika i Matejki. Do skanalizowania pozostają ulice: Robotnicza, Partyzantów, Chłopska, Świerczewskiego, Nadbrzeżna i Sportowa, będzie to III etap kanalizacji.

Z uwagi na stan techniczny kontenerowej oczyszczalni jak i jakości oczyszczania ścieków opracowaliśmy dokumentację na nową oczyszczalnię przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących obiektów. W wyniku dwustopniowego przetargu wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu i budowę oczyszczalni ścieków.

Spośród 9 firm, które stanęły do przetargu wybraliśmy najtańszą i z największym doświadczeniem w budowie oczyszczalni . Dobowa przepustowość oddanej do eksploatacji w połowie ubiegłego roku oczyszczalni wynosi 320 m3 i pozwala przyjąć ścieki z pozostałej części Janowic, Mniszkowa oraz przyjąć ścieki z innych miejscowości. Posiada niezbędną rezerwę dobową.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 9,5 km, wykonanych przyłączy do budynków 169.

Ochrona powietrzna.

Na terenie naszej gminy stara zabudowa posiada piece grzewcze kaflowe, lokalne piece centralnego ogrzewania oraz tzw. podkowy. Wszystkie wykorzystują węgiel i koks.

Budynki komunalne oraz stanowiące wspólnoty mieszkaniowe ogrzewane są piecami węglowymi. Mamy ich trzy tj. 1-go Maja 20, 1 – go Maja 25, Demokratów 3. Cztery budynki użyteczności publicznej: Ośrodek Zdrowia, Klub Trzcińsko, Posterunek Policji i Urząd Gminy.

Należy podkreślić, że Zespół Szkół w Janowicach został wyposażony w nowoczesne kotłownie olejowe, przy czym w Szkole Podstawowej zaprojektowano już moc kotłowni zabezpieczającej ciepło dla projektowanej hali sportowej.

Skrócony opis: zaopatrzenie w wodę,kanalizacja,gospodarka odpadami,ochrona powietrza
Podmiot udostępniający: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-23 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2003-07-23 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-20 13:28:15

Wersja do wydruku...

corner   corner