logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

 
 Z A P R O S Z E N I E
 
                 do składania ofert na opracowanie projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 
 
Zamówienie prowadzone w oparciu  o art. 4 pkt. 8) ustawy z 29.01.2004 r -
Prawo zamówień publicznych tj. dla wartości szacunkowej zamówienia stanowiącej równowartość w złotych poniżej 14.000 Euro
 
 
Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na opracowanie projektu budowlanego przebudowy klubu wiejskiego położonego w Trzcińsku nr 71 na działce nr 111.
 
Zakres opracowania projektu winien obejmować :
1.    Wymianę :
a)    instalacji elektrycznej,
b)   instalacji c.o., wodnej i sanitarnej,
c)    stolarki drzwiowej i okiennej,
d)   ciągów komunikacyjnych
2.    Zmianę poziomu stropów,
3.    Zaprojektowanie nowego pokrycia dachowego,
4.    Zaprojektowanie nowego układu pomieszczeń,
5.    Kosztorys inwestorski.
 
Oferta winna zawierać cenę netto i brutto oraz termin przekazania Zamawiającemu projektu wraz z pozwoleniem na budowę.
 
Termin składania ofert do 10 września 2009 r. do godziny 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.
 
Bliższych informacji udziela kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Daniela Bereźnicka – Tel. 075 75 15 124, 075 75 15 185.

Nazwa dokumentu: Zaproszenie do składania ofert-klub w Trzcińsku
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-08-26 12:15:23
Data udostępnienia informacji: 2009-08-26 12:15:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-22 15:03:46

Wersja do wydruku...

corner   corner