logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

 

  1. Pracownicy Urzędu odpowiedzialni są za realizację zadań Gminy oraz indywidualnych spraw jej mieszkańców w zakresie właściwego przyjmowania i załatwiania interesantów, dokładnej znajomości i stosowania przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw, przestrzegania terminów załatwianych spraw, należytego ewidencjonowania i przechowywania akt prowadzonych na stanowisku pracy, inicjowania i opracowywania projektów rozstrzygnięć w zakresie prowadzonych spraw, zgodności z prawem opracowywanych rozstrzygnięć - we współdziałaniu z radcą prawnym.
  2. Zakres zadań pracowników określają ich zakresy czynności.

W celu wykonywania powierzonych zadań stanowiska pracy wykonują następujące zadania natury ogólnej:

1. zaznajamiają się z przepisami prawa samorządowego, kodeksu      postępowania administracyjnego oraz przepisami prawnymi na     zajmowanym stanowisku pracy;

2. wykonują zadania określone w aktach prawnych;

3. przygotowują projekty uchwał, analiz, sprawozdania i informacje     niezbędne do działalności rady i komisji;

4. udzielają informacji środkom masowego przekazu;

5. właściwie kontaktują się z mieszkańcami oraz administracją     rządową i samorządową;

6. realizują zadania w zakresie obronności kraju i ochrony p.poż.;

7. współdziałają z innymi stanowiskami pracy, udzielają im     informacji niezbędnych do realizacji zadań i działania urzędu;

8. wykonują na polecenie Wójta inne zadania w sprawach nie     objętych zakresem działania stanowiska pracy;

9. przestrzegają przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych;

10. realizują obowiązki wynikające z przepisów ustawy o ochronie      danych osobowych;

11. stosują obowiązujący jednolity rzeczowy wykaz akt;

12. przechowują akta.

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-07-08 15:30:22
Data udostępnienia informacji: 2003-07-08 15:30:22
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-30 13:22:05

Wersja do wydruku...

corner   corner