logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

U C H W A Ł A   NR X/42/2003

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH

                                 z dnia  29 września 2003 roku

 

-         w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/136/93 Rady Gminy w Janowicach    Wielkich z dnia 29 grudnia 1993 roku

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 , poz. 539 ze zmianami) – Rada Gminy w Janowicach Wielkich  u c h w a l a , co następuje :

 

 

§ 1

 

W Statucie  Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowicach Wielkich nadanym Uchwałą Nr XXXV/136/93 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 29 grudnia 1993 roku w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowicach Wielkich oraz  Uchwałą Nr XXI/92/2000  Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 4 grudnia 2000 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/136/93 z dnia 29 grudnia 1993 roku w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowicach Wielkich  wprowadza się następujące zmiany :

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-10-07 17:12:46
Data udostępnienia informacji: 2003-10-07 17:12:46
Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-07 17:14:40

Wersja do wydruku...

corner   corner