logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
minus Zarządzenia Wójta Gminy
   plus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 REJESTR  ZARZĄDZEŃ  WÓJTA  GMINY

 Rok 2006

1. Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia 6 stycznia 2006 r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 7 lutego 2003 r w sprawie Regulaminu Organiazacyjnego Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich

2. Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r w sprawie ustalenia wysokości zwrotu kosztów wywozu nieczystości stałych z budynków własnych i zarządzanych przez Gminę

3. Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 16 lutego 2006 r w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu bminy na rok 2006

4. Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 20 lutego 2006 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania

5. Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 27 lutego 2006 r w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 3/2006 z dnia 16 lutego 2006 r

6. Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 10 marca 2006 r w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie

7. Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 20 marca 2006 r w sprawoe przedstawienia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Janowice Wielkie za rok 2005

8. Zarządzenie Nr 8/2006 z dnia 31 marca 2006 r w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia powodziowego na terenia gminy Janowice Wielkie od godz. 17.00 dnia 31 marca 2006 r

9. Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r w sprawie odwołania stanu pogotowia powodziowego na terenie gminy Janowice Wielkie od godz. 8.00 dnia 3 kwietnia 2006 r

10. Zarządzenie Nr 10/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r w sprawie najmu na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność gminy Janowice Wielkie

11. Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r

12. Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 10 lytego 2006 r w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich nadanego Zarządzeniem Nr 11/2003 z dnia 7 lutego 2003 r wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr3/2004 z dnia 17 lutego 2004 r

13. Zarządzenie Nr 13/2006 z dnia 23 maja 2006 r w sprawie powołania komisji do odbioru prac budowlanych

14. Zarządzenie Nr 14/2006 z dnia 24 maja 2006 r w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej

15. Zarządzenie Nr 15/2006 z dnia 20 czerwca 2006 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie

16. Zarządzenie Nr 16/2006 z dnia 27 czerwca 2006 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie

17. Zarządzenie Nr 17/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Radomierzu

18. Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 18 lipca 2006 r uchylające Zarządzenie Nr 41/2003 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 5 listopada 2003 r w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie

19. Zarządzenie Nr 19/2006 z dnia 31 lipca 2006 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tej klęski na terenie Gminy Janowice Wielkie

20. Zarządzenie Nr 20/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r w sprawie stanu alarmu powodziowego na terenie gminy Janowice Wielkie od godz. 18.00 dnia 7 sierpnia 2006 r

21. Zarządzenie Nr 21/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r w sprawie odwołania stanu alarmu powodziowego na terenie gminy Janowice Wielkie od godz 8.00 dnia 9 sierpnia 2006

22. Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej

23. Zarządzenie Nr 23/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie

24. Zarządzenie Nr. 24/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r w sprawie przedstawienie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Janowice Wielkie za I półrocze 2006 r

25. Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r w sprawie zbycia niektórych niereuchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie

26. Zarządzenie Nr 26/2006 z dnia 14 listopada 2006 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006

27. Zarządzenie Nr 27/2006 z dnia 22 listopada 2006 r w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie

28. Zarządzenie Nr 28/2006 z dnia 1 grudnia 2006 w sprawie przekazania Radzie Gminy Janowice Wielkie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu budżetu na rok 2007

29. Zarządzenie Nr 29/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie

30. Zarządzenie Nr 30/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia na dzień 31 grudnia 2006 r - inwentaryzacji i likwidacji składników majątkowych i druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej

31. Zarządzenie Nr 31/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r w sprawie zbycia samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie

32. Zarządzenie Nr 32/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006

 


 

Rok 2007

1. Zarządzenie Nr 1/2007 z dnia 1 lutego 2007 r w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego włąsność Gminy Janowice Wielkie

2. Zarządzenie Nr 2/2007 z dnia 5 lutego 2007 r w sprawie zbycia samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie

3. Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 9 lutego 2007 r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w dni wolne od przcy niedziele, święta i dyżury

4. Zarządzenie Nr 4/2007 z dnia 9 lutego 2007 r w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie

5. Zarządzenie Nr 5/2007 z dnia 9 lutego 2007 r w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie

6. Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie

7. Zarządzenie Nr 7/2007 z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Janowice Wielkie

8. Zarządzenie Nr 8/2007 z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie

9. Zarządzenie Nr 9/2007 z dnia 21 lutego 2007 r w sprawie wprowadzenia zmiany w REGULAMINIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU GMINY W JANOWICACH WIELKICH  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-02-23 11:52:25
Data udostępnienia informacji: 2007-02-23 11:52:25
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-23 13:50:51

Wersja do wydruku...

corner   corner