logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 GMINA JANOWICE WIELKIE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY

 

ZAKRES TERYTORIALNY

Miejscowości : Janowice Wielkie, Radomierz, Trzcińsko, Mniszków, Miedzianka, Komarno.

- Wykaz punktów odbioru stanowi załącznik nr 2 SIWZ

Oferta winna zawierać :

- cenę wywozu 1 m3 odpadów komunalnych

- dokumenty wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków    zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia "WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW GMINY" należy odebrać w Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy.

Zamknięte oferty z napisem : "WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY JANOWICE WIELKIE" - nie otwierać przed dniem 22.12.2003 r. godz. 10:00, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2003 r. o godz. 10:30.

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.

Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą uwzględnione.

 

                                                                           Wójt Gminy Janowice Wielkie

                                                                                    Jerzy Grygorcewicz

 

 

 

Podmiot udostępniający: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-11-25 08:26:55
Data udostępnienia informacji: 2003-11-25 08:26:55
Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-15 13:55:20

Wersja do wydruku...

corner   corner