logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

UCHWAŁA  NR XIII/55/2003

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH

z dnia 19 grudnia 2003 roku.

 

 

 

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. Dz 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Dz 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami) – Rada Gminy w Janowicach Wielkich u c h w a l a, co następuje :

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę                              3.694 zł

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę                        150.000 zł

wg szczegółowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi               6.777.481 zł

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                                  67.513 zł

Zminiejsza się wydatki budżetowe o kwotę                             213.819 zł

wg szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi              7.208.375 zł

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 

                                                               SZYMON MŁODZIŃSKI

Podmiot udost?pniaj?cy: Rada Gminy
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za tre??: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadza?a dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-05-13 07:42:30
Data udost?pnienia informacji: 2004-05-13 07:42:30
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-13 07:56:57

Wersja do wydruku...

corner   corner