logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH

 

Po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywanym

 

I.     Działka gruntu nr 522/4, obręb : Janowice Wielkie o powierzchni  854m2.

 

 Działka  niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu, zwartym, teren działki  płaski. . Położenie  działki w pobliżu centrum miejscowości. Teren działki silnie  zabagniony. Sąsiedztwo działki :  domy jednorodzinne i  wielorodzinne.

Działka uzbrojona w energię elektryczną oraz w instalację wodną i kanalizacyjną (bez przyłączy)

 

II.      Księgi Wieczystej - Brak

 

III.     Nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej.

 

IV.     Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej :   12.000,00 zł + VAT (22%)

 

V.      Nieruchomość bez zobowiązań i obciążeń na rzecz osób trzecich.

 

VI.     Terminy przeprowadzonych przetargów : 17.06.2004 r. i 19.07.2004 r.

 

VII.    Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach :

           Termin :14.01.2005 r. do godz. 14:00,

           Miejsce : Sekretariat Urządu Gminy w Janowicach Wielkich,

           ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie

           Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach            najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.

         

           Zgłoszenie powinno zawierać :

1.     Imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz jej siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub jej podmiot,

2.      Datę sporządzenia zgłoszenia,

3.     Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.      Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.      Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowady stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

VIII.   Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami            rokowań :

           Termin : 13.01.2005 r.

           Miejsce : Urząd Gminy w Janowicach Wielkich, pok. nr 16

           ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie

 

IX.    Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań :

         Termin : 19.01.2005 r., godzina 11:30

         Miejsce : Urząd Gminy w Janowicach Wielkich, sala konferencyjna

         ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie

 

X.    Wysokość zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się         od zawarcia umowy wynosi : 1.000,00 zł

        Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej do dnia 14.01.2005 r. na konto BGŻ S.A.

        o/ Jelenia Góra 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360.

 

XI.   Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zalicza         się w poczet ceny nabycia.

        Zaliczka przepada w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

 

XII.  Zgodnie z § 29 ust. 1 Rzporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004         w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na         zbycie  nieruchomości - komisji powołana do przeprowadzania rokowań         przysługuje  prawo zamknięcia rokowań  bez wybrania nabywcy.

 

 

 

 

 

 

 Janowice Wielkie  04.01.2005 r.

Skrócony opis: Rokowania na działkę nr 522/4 położonej w Janowicach Wielkich
Podmiot udostępniający: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-04 08:22:41
Data udostępnienia informacji: 2005-01-04 08:22:41
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-13 08:26:02

Wersja do wydruku...

corner   corner