logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


  

 

Wójt Gminy Janowice Wielkie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

urzędnicze w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich:

Szef Gminnego Zespołu Reagowania 

(1/2 etatu)

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej, inżynierii bezpieczeństwa cywilnego lub zarządzania kryzysowego, wyższa szkoła wojskowa, a także funkcjonariusz pożarnictwa
 • staż pracy - co najmniej 4 lata,
 • znajomość obsługi komputera, faksu, radiostacji
 • podstawowa wiedza w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej, ochrony przeciwpożarowej

     2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy,
 • komunikatywność,
 • staż pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem kryzysowym, ratownictwem, ochroną przeciwpożarową , służbach wojskowych lub obronie cywilnej,

     3. Ogólny zakres wykonywanych zadań:

 • opracowywanie i realizacja rocznych planów pracy,
 • opracowywanie i realizacja planów reagowania kryzysowego,
 • przeprowadzanie ćwiczeń realizowanych przez gminny zespół reagowania,
 • zwoływanie na polecenie Wójta Gminy posiedzeń gminnego zespołu reagowania,
 • sporządzanie raportów bieżących i okresowych, kart zdarzeń
 • inne niezbędne dokumenty,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną p.poż,
 • prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną
 • prowadzenie spraw wynikających z rozwinięcia akcji kurierskiej na terenie gminy.

     4. Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae,
 • świadectwa pracy,
 • odpis świadectwa (dyplomu) ,inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (wymienione w pkt. 1)
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101 poz.926) oraz ustawą z 22.03.1999 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1593 ze zmianami).

      5. Dokumenty można składać w terminie do 16 grudnia 2005 roku

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy,
 • pocztą na adres:

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich

58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa Nr 2.

Nazwa dokumentu: Szef Gminnego Zespołu Reagowania
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-02 13:40:33
Data udostępnienia informacji: 2005-12-02 13:40:33
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-02 13:48:35

Wersja do wydruku...

corner   corner