logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich przypomina, iż z dniem 1 stycznia 2008 roku stracą ważność wszystkie dowody osobiste wydane przed 01.01.2001 (tzw. książeczkowe). Do tego czasu należy wymienić dowody wydane w formie książeczkowej na dokumenty tożsamości według nowego wzoru, gdyż zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, każda osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18-ty rok życia, jest obowiązana posiadać dowód osobisty (art. 34 ust. 1 pkt. 1).

Apelujemy jednocześnie, by nie odkładać decyzji o wymianie na ostatnią chwilę. W miarę zbilżania się terminu upływu ważnośći dowodów osobistych starego typu można spodziewać się wydłużenia czasu oczekiwania na nowy dokument w związku ze zwiększoną ilością składanych wniosków. Poza tym coraz częściej spotykane są przypadki, gdy osoby posiadające dowody osobiste wydane w formie książeczkowej napotykają na trudności przy przekraczaniu granicy państwa.

Do wniosku o wydanie nowego dowodu należy dołączyć :

1. Dwie aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem,

2. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie zawierały związku     małżeńskiego) lub aktu małżeństwa. Prtzedkładanie aktu nie jest wymagane, jeżeli akt     znajduje się w miejscowych księgach stanu cywilnego,

3. Dowód uiszczenia opłaty 30 zł (opłaty dokonuje się w kasie urzędu)

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-11-14 08:56:50
Data udostępnienia informacji: 2006-11-14 08:56:50
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-15 13:37:59

Wersja do wydruku...

corner   corner