logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

GMINA JANOWICE WIELKIE

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH NA TERENIE GMINY JANOWICE WIELKIE W SEZONACH ZIMOWYCH 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010


ZAKRES TERYTORIALNY

Miejscowość : Komarno ,

szczegółowy zakres prac stanowi załącznik 1 SIWZ

Oferta winna zawierać :

    Cenę ryczałtową zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008

    /wraz z materiałem uszorstniającym/

- Dokumenty wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Specyfikację istotnych warunków zamówienia NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W KOMARNIE - NA TERENIE GMINY JANOWICE WIELKIE W SEZONACH ZIMOWYCH 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 można odebrać w Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy lub na stronie internetowej Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.


Zamknięte oferty z napisem : OFERTA NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W KOMARNIE /GMINA JANOWICE WIELKIE/ W SEZONACH ZIMOWYCH 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010- nie otwierać przed dniem 29.10.2007r godz. 11,00 , należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Janowice Wielkie ul.Kolejowa nr 2, do dnia 29.10.2007r do godz. 10:00.

Wadium w wysokości 2.000 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy BGŻ O/Jelenia Góra 54203000451110000000803360 lub w punkcie kasowym BGŻ w siedzibie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich do dnia 29.10.2007 r do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2007r o godz. 11,00.

 

Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą uwzględniane.

Skrócony opis: Zimowe utrzymanie dróg-Komarno
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-10-19 13:29:54
Data udostępnienia informacji: 2007-10-19 13:29:54
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-19 13:31:22

Wersja do wydruku...

corner   corner