logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 239, poz.2774 z dnia 25 września 2007 roku


OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
JANOWICE WIELKIE
Z DNIA 21 SIERPNIA 2007 ROKU

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Janowice Wielkie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/72/96 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 23 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Janowice Wielkie

        Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 190, poz. 1606) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Statutu Gminy Janowice Wielkie stanowiącego załącznik  do uchwały Nr XV/72/96 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 23  lutego 1996 roku (Dziennik Urzędowy Województwa  Dolnośląskiego Nr 34, poz. 57 z dnia 26 sierpnia 1996 roku) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowice Wielkie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych :

1) uchwałą Nr XVIII/79/2000 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 19 czerwca 2000 roku  w sprawie zmiany uchwały NR XV/72/96 Rady Gminy  Janowice Wielkie z dnia 23 lutego 1996 roku – w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowice Wielkie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 28 , poz. 477 z dnia 31 lipca 2000 roku),
2) uchwałą Nr XXVII/130/2001 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 4 października 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Janowice Wielkie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 143, poz. 1890 z dnia 5 listopada 2001 roku),
3) uchwałą Nr V/17/2003 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Janowice Wielkie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  Nr 27, poz.754 z dnia 26 marca 2003 roku),
4) uchwałą Nr IX/29/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Janowice Wielkie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 119, poz. 1604 z dnia 21 maja 2007 roku).

                                                                 PRZEWODNICZĄCY
                                                                 RADY  GMINY


                                                                   JACEK GOŁĘBSKI

 


Skrócony opis: w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Janowice Wielkie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/72/96 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 23 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia st
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-01-24 08:36:14
Data udostępnienia informacji: 2008-01-24 08:36:14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-24 08:47:39

Wersja do wydruku...

corner   corner