logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


U C H W A Ł A  NR XXII/79/2008
RADY  GMINY  W  JANOWICACH  WIELKICH
z dnia  10 września 2008 roku

- w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich – s.p.z.o.z.

 

                Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 14 , poz. 89 ze zm.) – Rada Gminy w Janowicach Wielkich  u c h w a l a , co następuje :


§ 1
1. Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich – s.p.z.o.z.
2. Uzasadnienie do uchwały szczegółowo przedstawia motywy stanowiska Rady Gminy w Janowicach Wielkich.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.


§ 3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                  PRZEWODNICZĄCY
                                                                        RADY    GMINY


                                                                            JACEK  GOŁĘBSKI

 

 

 

UZASADNIENIE


  Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich - s.p.z.o.z. przeszedł pomyślnie restrukturyzację finansową ( w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej) zakończoną Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 września 2006 roku.
   Gmina Janowice Wielkie w trakcie  restrukturyzacji  umorzyła zobowiązania s.p.z.o.z-u   na kwotę około 200.000 złotych.
    W wyniku pomyślnej restrukturyzacji finansowej s.p.z.o.z  zakończył 2007 rok wynikiem finansowym 264.315 złotych zysku.
     Szpital posiada do dyspozycji pacjentów 132 łóżka , które mogą stanowić dodatkowe źródło przychodu w przyszłości.
    Należy zauważyć , że kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje jedynie 70  łóżek , a mimo to szpital osiągnął korzystny wynik finansowy.
     Wykorzystanie wszystkich miejsc zdecydowanie wpłynie na osiągnięcie znacznie wyższego wyniku finansowego a ponadto skróci  okres oczekiwania przez pacjentów na miejsce w szpitalu. Obecnie czas oczekiwania wynosi wiele miesięcy.
     Likwidacja Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich -s.p.z.o.z. nie znajduje  żadnego uzasadnienia organizacyjnego ani finansowego.
      Planowane  przekształcenie zlikwidowanego Zespołu w Oddział Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji  sp z.o.o w Kamiennej Górze nie przyniesie żadnych efektów finansowych oraz nie daje żadnych gwarancji , że powyższa spółka będzie ponosiła koszty funkcjonowania oddziału.
     Nie ulega wątpliwości , że likwidacja placówki o wieloletnich tradycjach , ciesząca się dobrą opinia pacjentów na terenie całego kraju wyrządzi niewymierne szkody społeczne.

 

 


 

 

 

Nazwa dokumentu: - w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich – s.p.z.o.z.
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Czaplińska-Szajwaj
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-11-07 12:52:32
Data udostępnienia informacji: 2008-11-07 12:52:32
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-07 12:55:39

Wersja do wydruku...

corner   corner