logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO

Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie

tel. /fax (0-75) 75 15 124

ogłasza przetarg nieograniczony na

CPV 66130

Udzielenie kredytu na sfinansowanie kosztów remontu ul. Kopernika w Janowicach Wielkich”.

kwota kredytu: 700.000,00 złotych

okres kredytowania: od grudnia 2008 r. do grudnia 2012 r.

uruchomienie kredytu:

    • kwota kredytu w wysokości 700.000,00 zł po podpisaniu umowy

termin spłat: w 48 ratach określonych w SIWZ , począwszy od stycznia 2009 r.

Oprocentowane: ( Stawka WIBOR 3M + marża Banku )

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – Teresa Gorzkowska tel. / 0 – 75/ 75 15 185, w godzinach pracy urzędu.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2008 r. o godzinie 10.00 ,

otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2008 r. o godzinie 10.15 w siedzibie zamawiającego, sala konferencyjna.

Termin związania z ofertą – 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni z art.24 oraz spełniający warunki art.22 ustawy – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Janowice Wielkie 09.12.2008 roku

Załączniki do pobrania: 2008-12-09 12:40:21 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (92.50 kB)

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony-kredyt
Podmiot udostępniający: RGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-09 12:34:17
Data udostępnienia informacji: 2008-12-09 12:34:17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-09 12:41:10

Wersja do wydruku...

corner   corner