logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
minus System gospodarki odpadami
   minus Uchwały dot. systemu gospodarki odpadami
   minus Deklaracje dotyczące wysokości opłaty
   minus Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
   minus Rejestr działalności regulowanej
   minus Instrukcja segregacji odpadów
   minus Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Harmonogram Odbioru Odpadów - 2017 r.
   minus Harmonogram Odbioru Odpadów - styczeń-marzec 2018 r.
   minus Harmonogram Odbioru Odpadów - kwiecień-maj 2018 r.
   minus Harmonogram Odbioru Odpadów - czerwiec 2018
   minus Harmonogram odbioru odpadów (lipiec - grudzień 2018)
   minus Harmonogram odbioru odpadów - 2019 r.
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Załączniki do pobrania: 2013-01-08 07:50:11 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie (449.96 kB)
2013-01-08 07:51:52 - Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janowice Wielkie i zagospodarowania tych odpadów (403.85 kB)
2013-01-08 07:52:26 - Przejęcie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (235.69 kB)
2013-01-08 07:53:32 - Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie (302.11 kB)
2013-01-08 07:54:38 - Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (232.30 kB)
2013-01-08 08:11:24 - Zmiana uchwały nr XXXV/153/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwol (226.29 kB)
2013-01-08 08:12:24 - Zmiana uchwały nr XXXII/143/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia górnych opłat za odbiór nieczystości stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływow (224.15 kB)
2013-03-29 10:06:47 - UCHWAŁA NR XXIII/168/2013 RADY GMINY JANOWICE WIELKIE z dnia 21 marca2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/143/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia gó (136.56 kB)
2013-03-29 10:08:12 - Uchwała Nr XXIII/ 169/2013 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 21marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/148/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalen (228.71 kB)
2016-06-15 08:41:16 - Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 9 czerwca 2016r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela (22.61 kB)
2018-08-06 11:49:27 - Uchwała nr XXXIX/184/2018 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 czerwca 2018 roku (23.36 kB)
2018-08-06 11:49:52 - Uchwała Nr XXXIX /185/2018 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 czerwca 2018 roku (64.50 kB)
2018-08-27 11:22:51 - Uchwala nr XXXIX/184/2018 Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie (23.36 kB)

Ilość odwiedzin: 5947
Nazwa dokumentu: Uchwały dot. systemu gospodarki odpadami
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-12-14 13:58:07
Data udostępnienia informacji: 2012-12-14 13:58:07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-27 11:23:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner