logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
minus Zarządzenia Wójta Gminy
   minus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
      plus Rok 2007
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      minus Rok 2011
         minus Zarządzenie Nr 1/2011
         minus Zarządzenie Nr 2/2011
         minus Zarządzenie Nr 3/2011
         minus Zarządzenie Nr 4/2011
         minus Zarządzenie Nr 5/2011
         minus Zarządzenie Nr 6/2011
         minus Zarządzenie Nr 7/2011
         minus Zarządzenie Nr 8/2011
         minus Zarządzenie Nr 9/2011
         minus Zarządzenie Nr 10/2011
         minus Zarządzenie Nr 11/2011
         minus Zarządzenie Nr 12/2011
         minus Zarządzenie Nr 13/2011
         minus Zarządzenie Nr 14/2011
         minus Zarządzenie Nr 15/2011
         minus Zarządzenie Nr 16/2011
         minus Zarządzenie Nr 17/2011
         minus Zarządzenie Nr 17a/2011
         minus Zarządzenie Nr 18a/2011
         minus Zarządzenie Nr 19/2011
         minus Zarządzenie Nr 20/2011
         minus Zarządzenie Nr 21/2011
         minus Zarządzenie Nr 22/2011
         minus Zarządzenie Nr 23/2011
         minus Zarządzenie Nr 24/2011
         minus Zarządzenie Nr 25/2011
         minus Zarządzenie Nr 28/2011
         minus Zarządzenie Nr 27/2011
         minus Zarządzenie Nr 29/2011
         minus Zarządzenie Nr 30/2011
         minus Zarządzenie Nr 31/2011
         minus Zarządzenie Nr 32/2011
         minus Zarządzenie Nr 33/2011
         minus Zarządzenie Nr 34/2011
         minus Zarządzenie Nr 35/2011
         minus Zarządzenie Nr 18/2011
         minus Zarządzenie Nr 26/2011
         minus Zarządzenie Nr 36/2011
         minus Zarządzenie Nr 37/2011
         minus Zarządzenie Nr 38/2011
         minus Zarządzenie Nr 39/2011
         minus Zarządzenie Nr 40/2011
         minus Zarządzenie nr 41/2011
         minus Zarządzenie Nr 42/2011
         minus Zarządzenie Nr 44/2011
         minus Zarządzenie Nr 45/2011
         minus Zarządzenie Nr 47/2011
         minus Zarządzenie Nr 48/2011
         minus Zarządzenie Nr 49/2011
         minus Zarządzenie Nr 50/2011
         minus Zarządzenie Nr 51/2011
         minus Zarządzenie Nr 52/2011
         minus Zarządzenie Nr 54/2011
         minus Zarządzenie Nr 56/2011
         minus Zarządzenie Nr 57/2011
         minus Zarządzenie Nr 58/2011
         minus Zarządzenie Nr 59/2011
         minus Zarządzenie Nr 60/2011
         minus Zarządzenie Nr 61/2011
         minus Zarządzenie Nr 62/2011
         minus Zarządzenie Nr 63/2011
         minus Zarządzenie Nr 64/2011
         minus Zarządzenie Nr 65/2011
         minus Zarządzenie Nr 66/2011
         minus Zarządzenie Nr 55/2011
         minus Zarządzenie nr 67/2011
         minus Zarządzenie Nr 68/2011
         minus Zarządzenie Nr 69/2011
         minus Zarządzenie Nr 70/2011
         minus Zarządzenie Nr 73/2011
         minus Zarządzenie Nr 74/2011
         minus Zarządzenie nr 76/2011
         minus Zarządzenie Nr 81/2011
         minus Zarządzenie Nr 85/2011
         minus Zarządzenie Nr 92/2011
         minus Zarządzenie Nr 77/2011
         minus Zarządzenie Nr 78/2011
         minus Zarządzenie Nr 83/2011
         minus Zarządzenie Nr 86/2011
         minus Zarządzenie Nr 87/2011
         minus Zarządzenie Nr 90/2011
         minus Zarządzenie Nr 91/2011
         minus Zarządzenie Nr 94/2011
         minus Zarządzenie Nr 95/2011
         minus Zarządzenie Nr 97/2011
         minus Zarządzenie Nr 99/2011
         minus Zarządzenie Nr 100/2011
         minus Zarządzenie Nr 101/2011
         minus Zarządzenie Nr 102/2011
         minus Zarządzenie Nr 106/2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
      plus Rok 2019
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2011
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie.
2. Zarządzenie Nr 2/2011
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Janowice Wielkie autopoprawki do projektu budżetu gminy na rok 2011 oraz autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jan
3. Zarządzenie Nr 3/2011
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Zarządzenie Nr 4/2011
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
5. Zarządzenie Nr 5/2011
w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Janowice Wielkie nieruchomości niezabudowanej
6. Zarządzenie Nr 6/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
7. Zarządzenie Nr 7/2011
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 04/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r.
8. Zarządzenie Nr 8/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
9. Zarządzenie Nr 9/2011
w sprawie : opracowania planu wykonawczego do uchwały budżetowej gminy Janowice Wielkie oraz planu finansowego zadań zleconych gminie ustawami oraz zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r
10. Zarządzenie Nr 10/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie
11. Zarządzenie Nr 11/2011
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/2011 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie : opracowania planu wykonawczego do uchwały budżetowej gminy Janowice Wielkie oraz planu f
12. Zarządzenie Nr 12/2011
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
13. Zarządzenie Nr 13/2011
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janowice Wielkie
14. Zarządzenie Nr 14/2011
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m3 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
15. Zarządzenie Nr 15/2011
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2011 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
16. Zarządzenie Nr 16/2011
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie.
17. Zarządzenie Nr 17/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
18. Zarządzenie Nr 17a/2011
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie.
19. Zarządzenie Nr 18a/2011
W sprawie ustalenia procentowej wysokości wynagrodzenia za czas choroby wypłacanych pracownikom Urzędu Gminy Janowice Wielkie.
20. Zarządzenie Nr 19/2011
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Janowice Wielkie
21. Zarządzenie Nr 20/2011
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie.
22. Zarządzenie Nr 21/2011
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie.
23. Zarządzenie Nr 22/2011
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej, której celem działania będzie rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
24. Zarządzenie Nr 23/2011
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Janowice Wielkie
25. Zarządzenie Nr 24/2011
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2011 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
26. Zarządzenie Nr 25/2011
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
27. Zarządzenie Nr 28/2011
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie.
28. Zarządzenie Nr 27/2011
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie.
29. Zarządzenie Nr 29/2011
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Janowice Wielkie
30. Zarządzenie Nr 30/2011
zmieniające zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janowice Wielkie
31. Zarządzenie Nr 31/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 34A/2008 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 sierpnia 2008 r. – w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowic
32. Zarządzenie Nr 32/2011
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
33. Zarządzenie Nr 33/2011
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
34. Zarządzenie Nr 34/2011
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
35. Zarządzenie Nr 35/2011
w sprawie ustalenia regulaminu porządku domowego dla najemców lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy w Janowicach Wielkich
36. Zarządzenie Nr 18/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
37. Zarządzenie Nr 26/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
38. Zarządzenie Nr 36/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
39. Zarządzenie Nr 37/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
40. Zarządzenie Nr 38/2011
sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej w gminie Janowice Wielkie
41. Zarządzenie Nr 39/2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2011 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
42. Zarządzenie Nr 40/2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚC
43. Zarządzenie nr 41/2011
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2.234.462 PLN na spłatę w 2011 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
44. Zarządzenie Nr 42/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
45. Zarządzenie Nr 44/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
46. Zarządzenie Nr 45/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
47. Zarządzenie Nr 47/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
48. Zarządzenie Nr 48/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
49. Zarządzenie Nr 49/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
50. Zarządzenie Nr 50/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
51. Zarządzenie Nr 51/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
52. Zarządzenie Nr 52/2011
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
53. Zarządzenie Nr 54/2011
w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
54. Zarządzenie Nr 56/2011
55. Zarządzenie Nr 57/2011
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Janowicach Wielkich
56. Zarządzenie Nr 58/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
57. Zarządzenie Nr 59/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
58. Zarządzenie Nr 60/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
59. Zarządzenie Nr 61/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących włąsnośc Gminy Janowice Wielkie
60. Zarządzenie Nr 62/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
61. Zarządzenie Nr 63/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
62. Zarządzenie Nr 64/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
63. Zarządzenie Nr 65/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
64. Zarządzenie Nr 66/2011
w sprawie ustalenia wysokości stawke czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własnośc Gminy Janowice Wielkie
65. Zarządzenie Nr 55/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
66. Zarządzenie nr 67/2011
w sprawie zasad gospodarowania i przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
67. Zarządzenie Nr 68/2011
uchylające Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
68. Zarządzenie Nr 69/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
69. Zarządzenie Nr 70/2011
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Janowice Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu R
70. Zarządzenie Nr 73/2011
uchylające Zarządzenia: Nr 65/2011 z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok, Nr 68/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. uchylające Zarządzenie Nr 65/20
71. Zarządzenie Nr 74/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
72. Zarządzenie nr 76/2011
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP w dniu 9 października 2011 r.
73. Zarządzenie Nr 81/2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich
74. Zarządzenie Nr 85/2011
zmieniające zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janowice Wielkie
75. Zarządzenie Nr 92/2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu z natury i objęcia dokumentów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Janowicach Wielkich
76. Zarządzenie Nr 77/2011
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
77. Zarządzenie Nr 78/2011
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
78. Zarządzenie Nr 83/2011
w sprawie zbycia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
79. Zarządzenie Nr 86/2011
- w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
80. Zarządzenie Nr 87/2011
- w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 29/2011 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2011 roku
81. Zarządzenie Nr 90/2011
- w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 63/2010 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 3 grudnia 2010 r. – w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy J
82. Zarządzenie Nr 91/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 64/2010 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 3 grudnia 2010 r. – w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Jan
83. Zarządzenie Nr 94/2011
- w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
84. Zarządzenie Nr 95/2011
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
85. Zarządzenie Nr 97/2011
- w sprawie waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
86. Zarządzenie Nr 99/2011
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
87. Zarządzenie Nr 100/2011
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
88. Zarządzenie Nr 101/2011
- w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
89. Zarządzenie Nr 102/2011
- w sprawie nabycia działki nr 77/2, obręb Komarno w drodze darowizny
90. Zarządzenie Nr 106/2011
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ilość odwiedzin: 3223
Nazwa dokumentu: Rok 2011
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: .
Osoba, która odpowiada za treść: .
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-27 12:37:36
Data udostępnienia informacji: 2011-01-27 12:37:36
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-27 12:40:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner