logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
minus Zarządzenia Wójta Gminy
   minus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
      plus Rok 2007
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      minus Rok 2016
         minus Zarządzenie nr 1/2016
         minus Zarządzenie nr 2/2016
         minus Zarządzenie nr 3/2016
         minus Zarządzenie nr 4/2016
         minus Zarządzenie nr 5/2016
         minus Zarządzenie nr 6/2016
         minus Zarządzenie nr 7/2016
         minus Zarządzenie nr 8/2016
         minus Zarządzenie nr 9/2016
         minus Zarządzenie nr 10/2016
         minus Zarządzenie nr 11/2016
         minus Zarządzenie nr 12/2016
         minus Zarządzenie nr 13/2016
         minus Zarządzenie nr 14/2016
         minus Zarządzenie nr 15/2016
         minus Zarządzenie nr 16/2016
         minus Zarządzenie nr 17/2016
         minus Zarządzenie nr 18/2016
         minus Zarządzenie nr 19/2016
         minus Zarządzenie nr 20/2016
         minus Zarządzenie nr 21/2016
         minus Zarządzenie nr 22/2016
         minus Zarządzenie nr 23/2016
         minus Zarządzenie nr 24/2016
         minus Zarządzenie nr 26/2016
         minus Zarządzenie nr 27/2016
         minus Zarządzenie nr 28/2016
         minus Zarządzenie nr 29/2016
         minus Zarządzenie nr 30/2016
         minus Zarządzenie nr 31/2016
         minus Zarządzenie nr 32/2016
         minus Zarządzenie nr 33/2016
         minus Zarządzenie nr 34/2016
         minus Zarządzenie nr 35/2016
         minus Zarządzenie nr 35/2016
         minus Zarządzenie nr 36/2016
         minus Zarządzenie nr 37/2016
         minus Zarządzenie nr 38/2016
         minus Zarządzenie nr 39/2016
         minus Zarządzenie nr 40/2016
         minus Zarządzenie nr 41/2016
         minus Zarządzenie nr 42/2016
         minus Zarządzenie nr 43/2016
         minus Zarządzenie nr 44/2016
         minus Zarządzenie nr 45/2016
         minus Zarządzenie nr 46/2016
         minus Zarządzenie nr 47/2016
         minus Zarządzenie nr 48/2016
         minus Zarządzenie nr 49/2016
         minus Zarządzenie nr 50/2016
         minus Zarządzenie nr 51/2016
         minus Zarządzenie nr 52/2016
         minus Zarządzenie nr 53/2016
         minus Zarządzenie nr 54/2016
         minus Zarządzenie nr 55/2016
         minus Zarządzenie nr 56/2016
         minus Zarządzenie nr 57/2016
         minus Zarządzenie nr 58/2016
         minus Zarządzenie nr 59/2016
         minus Zarządzenie nr 60/2016
         minus Zarządzenie nr 61/2016
         minus Zarządzenie nr 62/2016
         minus Zarządzenie nr 65/2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
      plus Rok 2019
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie nr 1/2016
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych powstałyc
2. Zarządzenie nr 2/2016
w sprawie zatwierdzenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów, terminów postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich na rok szko
3. Zarządzenie nr 3/2016
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powsta
4. Zarządzenie nr 4/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
5. Zarządzenie nr 5/2016
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2016 r. w zakresie upows
6. Zarządzenie nr 6/2016
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sporu.
7. Zarządzenie nr 7/2016
w sprawie powołania Komisji ds. realizacji "Programu oczyszczania Gminy Janowice Wielkie z azbestu na lata 2011-2032"
8. Zarządzenie nr 8/2016
w sprawie nabycia na własność Gminy Janowice Wielkie nieruchomości gruntowej w zamian za zaległości podatkowe
9. Zarządzenie nr 9/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
10. Zarządzenie nr 10/2016
w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków zew., wsparcia informatycznego i promocji gminy
11. Zarządzenie nr 11/2016
w sprawie zmiany w REGULAMINIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU GMINY W JANOWICACH WIELKICH
12. Zarządzenie nr 12/2016
w sprawie zmiany w REGULAMINIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU GMINY W JANOWICACH WIELKICH
13. Zarządzenie nr 13/2016
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
14. Zarządzenie nr 14/2016
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Janowice Wielkie
15. Zarządzenie nr 15/2016
w sprawie zaopatrzenia w okulary ochronne pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich
16. Zarządzenie nr 16/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
17. Zarządzenie nr 17/2016
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
18. Zarządzenie nr 18/2016
w sprawie wyznaczenia gminnego Koordynatora Programu Odnowy Wsi
19. Zarządzenie nr 19/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
20. Zarządzenie nr 20/2016
w sprawie wyznaczenia redaktora naczelnego Informatora Janowickiego
21. Zarządzenie nr 21/2016
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Janowice Wielkie w roku szkolnym 2016/201
22. Zarządzenie nr 22/2016
w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw przygotowania przez Wójta Gminy Janowice Wielkie projektu uch
23. Zarządzenie nr 23/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
24. Zarządzenie nr 24/2016
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
25. Zarządzenie nr 26/2016
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli w obiektach noclegowych niebędących hotelami
26. Zarządzenie nr 27/2016
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
27. Zarządzenie nr 28/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
28. Zarządzenie nr 29/2016
w sprawie powołania Komisji ds. realizacji "Programu oczyszczania Gminy Janowice Wielkie z azbestu na lata 2011-2023". Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.2 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny
29. Zarządzenie nr 30/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
30. Zarządzenie nr 31/2016
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
31. Zarządzenie nr 32/2016
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice wielkie
32. Zarządzenie nr 33/2016
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
33. Zarządzenie nr 34/2016
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
34. Zarządzenie nr 35/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
35. Zarządzenie nr 35/2016
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
36. Zarządzenie nr 36/2016
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
37. Zarządzenie nr 37/2016
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
38. Zarządzenie nr 38/2016
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
39. Zarządzenie nr 39/2016
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
40. Zarządzenie nr 40/2016
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”
41. Zarządzenie nr 41/2016
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Janowice Wielkie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu, oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jano
42. Zarządzenie nr 42/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
43. Zarządzenie nr 43/2016
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Odbudowa mostu w miejscowości Trzcińsko dz. 354/1 [ powódź czerwiec 20
44. Zarządzenie nr 44/2016
w sprawie powołania Zespołu Programu Rewitalizacji i ustalenia regulaminu jego działania
45. Zarządzenie nr 45/2016
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
46. Zarządzenie nr 46/2016
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
47. Zarządzenie nr 47/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
48. Zarządzenie nr 48/2016
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
49. Zarządzenie nr 49/2016
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego pn. Odbudowa drogi wraz z murem oporowym miejscowości Janowice Wielkie dz. 637/1 na długości 500 m w km od 0,222 do 0,722 [powódź lipiec 2012 r.
50. Zarządzenie nr 50/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
51. Zarządzenie nr 51/2016
w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach : Trzcińsko 71, Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a
52. Zarządzenie nr 52/2016
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Janowicach Wielkich i RIO projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
53. Zarządzenie nr 53/2016
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
54. Zarządzenie nr 54/2016
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Janowice Wielkie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państwa
55. Zarządzenie nr 55/2016
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
56. Zarządzenie nr 56/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
57. Zarządzenie nr 57/2016
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia pn.: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Janowice Wielkie(...)
58. Zarządzenie nr 58/2016
w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących wdrożenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Janowice Wielkie i jej jednostkach budżetowych
59. Zarządzenie nr 59/2016
w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących ewidencji podatku od towarów i usług w Gminie Janowice Wielkie oraz jednostkach budżetowych podlegających centralizacji podatku
60. Zarządzenie nr 60/2016
w sprawie określenia trybu i terminów sporządzania i wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Gminie Janowice Wielkie i jej jednostkach budżetowych
61. Zarządzenie nr 61/2016
W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego pn. Odbudowa mostu w miejscowości Trzcińsko dz. 354/1 [powódź czerwiec 2013 r.]
62. Zarządzenie nr 62/2016
w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Gminnego Zespołu Szkół(...)
63. Zarządzenie nr 65/2016
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich

Ilość odwiedzin: 1259
Nazwa dokumentu: Rok 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-05-04 07:36:38
Data udostępnienia informacji: 2016-05-04 07:36:38
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-04 07:37:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner