logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
minus Zarządzenia Wójta Gminy
   minus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
      plus Rok 2007
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      minus Rok 2012
         minus Zarządzenie Nr 1/2012
         minus Zarządzenie Nr 3/2012
         minus Zarządzenie Nr 5/2012
         minus Zarządzenie Nr 6/2012
         minus Zarządzenie Nr 7/2012
         minus Zarządzenie Nr 8/2012
         minus Zarządzenie Nr 9/2012
         minus Zarządzenie Nr 13/2012
         minus Zarządzenie Nr 14/2012
         minus Zarządzenie Nr 15/2012
         minus Zarządzenie Nr 16/2012
         minus Zarządzenie Nr 17/2012
         minus Zarządzenie Nr 18/2012
         minus Zarządzenie Nr 21/2012
         minus Zarządzenie Nr 22/2012
         minus Zarządzenie Nr 24/2012
         minus Zarządzenie Nr 25/2012
         minus Zarządzenie Nr 29/2012
         minus Zarządzenie Nr 35/2012
         minus Zarządzenie Nr 37/2012
         minus Zarządzenie Nr 44/2012
         minus Zarządzenie Nr 45/2012
         minus Zarządzenie Nr 47/2012
         minus Zarządzenie Nr 55/2012
         minus Zarządzenie Nr 62/2012
         minus Zarządzenie Nr 63/2012
         minus Zarządzenie Nr 65/2012
         minus Zarządzenie Nr 80/2012
         minus ZARZĄDZENIE Nr 87/2012
         minus Zarządzenie Nr 90/2012
         minus Zarządzenie Nr 91/2012
         minus Zarządzenie Nr 92/2012
         minus Zarządzenie Nr 96/2012
         minus Zarządzenie Nr 97/2012
         minus ZARZĄDZENIE Nr 102/2012
         minus Zarządzenie Nr 104/2012
         minus Zarządzenie Nr 106/2012
         minus ZARZĄDZENIE Nr 107/2012
         minus ZARZĄDZENIE Nr 113/2012
         minus ZARZĄDZENIE Nr 115/2012
         minus ZARZĄDZENIE Nr 117 / 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
      plus Rok 2019
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2012
w sprawie : opracowania planu wykonawczego do Uchwały Budżetowej Gminy Janowice Wielkie oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorz
2. Zarządzenie Nr 3/2012
3. Zarządzenie Nr 5/2012
4. Zarządzenie Nr 6/2012
5. Zarządzenie Nr 7/2012
6. Zarządzenie Nr 8/2012
7. Zarządzenie Nr 9/2012
8. Zarządzenie Nr 13/2012
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej, której celem działania będzie rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
9. Zarządzenie Nr 14/2012
10. Zarządzenie Nr 15/2012
11. Zarządzenie Nr 16/2012
wprowadzenie stanu POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO
12. Zarządzenie Nr 17/2012
odwołanie stanu POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO
13. Zarządzenie Nr 18/2012
wprowadzenie stanu POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO
14. Zarządzenie Nr 21/2012
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2012 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej, której celem działania będzie rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
15. Zarządzenie Nr 22/2012
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
16. Zarządzenie Nr 24/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
17. Zarządzenie Nr 25/2012
w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
18. Zarządzenie Nr 29/2012
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2011 oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Janowice Wielkie
19. Zarządzenie Nr 35/2012
w sprawie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
20. Zarządzenie Nr 37/2012
w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
21. Zarządzenie Nr 44/2012
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Janowice Wielkie
22. Zarządzenie Nr 45/2012
w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich
23. Zarządzenie Nr 47/2012
w sprawie powołania komisji ds. kontrolowania obiektów noclegowych niebędących obiektami hotelarskimi
24. Zarządzenie Nr 55/2012
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich, ul. Partyzantów 4 oraz ustalenia regulaminu konkursu
25. Zarządzenie Nr 62/2012
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powodziowych w gospodarstwach domowych, spowodowanych przez ulewne i gwałtowne deszcze, które wystąpiły w dniach 5 i 6 lipca 2012 roku na te
26. Zarządzenie Nr 63/2012
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze gminnej i komunalnych zasobach mieszkaniowych oraz do opisu zniszczeń w innej infrastrukturze publicznej znajduj
27. Zarządzenie Nr 65/2012
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich
28. Zarządzenie Nr 80/2012
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” i wzoru wni
29. ZARZĄDZENIE Nr 87/2012
w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach: Radomierzu 55, Trzcińsku 71, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich ul.
30. Zarządzenie Nr 90/2012
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
31. Zarządzenie Nr 91/2012
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
32. Zarządzenie Nr 92/2012
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
33. Zarządzenie Nr 96/2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Janowice Wielkie
34. Zarządzenie Nr 97/2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Janowice Wielkie
35. ZARZĄDZENIE Nr 102/2012
w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach: Radomierzu 55, Trzcińsku 71, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich ul.
36. Zarządzenie Nr 104/2012
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
37. Zarządzenie Nr 106/2012
38. ZARZĄDZENIE Nr 107/2012
39. ZARZĄDZENIE Nr 113/2012
w sprawie ustalenia stawek opłaty za służebność gruntową polegającą na uzyskiwaniu energii cieplnej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Partyzantów 6a w Janowicach Wielkich.
40. ZARZĄDZENIE Nr 115/2012
41. ZARZĄDZENIE Nr 117 / 2012
w sprawie przystąpienia do weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Ilość odwiedzin: 2537
Nazwa dokumentu: Rok 2012
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-01-16 13:24:54
Data udostępnienia informacji: 2012-01-16 13:24:54
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-30 19:16:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner