logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
minus Zarządzenia Wójta Gminy
   minus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
      plus Rok 2007
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      minus Rok 2013
         minus Zarządzenie nr 1/2013
         minus Zarządzenie Nr 2/2013
         minus Zarządzenie nr 3/2013
         minus Zarządzenie Nr 4/2013
         minus Zarządzenie nr 5/2013
         minus Zarządzenie nr 6/2013
         minus Zarządzenie nr 7/2013
         minus Zarządzenie nr 8/2013
         minus Zarządzenie nr 9/2013
         minus Zarządzenie nr 10/2013
         minus Zarządzenie nr 11/2013
         minus Zarządzenie nr 12/2013
         minus Zarządzenie nr 13/2013
         minus Zarządzenie nr 16/2013
         minus Zarządzenie nr 19/2013
         minus Zarządzenie nr 20/2013
         minus Zarządzenie nr 29/2013
         minus Zarządzenie nr 30/2013
         minus Zarządzenie nr 31/2013
         minus Zarządzenie nr 32/2013
         minus Zarządzenie nr 47/2013
         minus Zarządzenie nr 48/2013
         minus Zarządzenie nr 49/2013
         minus Zarządzenie nr 50/2013
         minus Zarządzenie nr 51/2013
         minus Zarządzenie nr 56/2013
         minus Zarządzenie nr 58/2013
         minus Zarządzenie nr 59/2013
         minus Zarządzenie nr 61/2013
         minus Zarządzenie nr 63/2013
         minus Zarządzenie nr 14/2013
         minus Zarządzenie nr 15/2013
         minus Zarządzenie nr 17/2013
         minus Zarządzenie nr 18/2013
         minus Zarządzenie nr 21/2013
         minus Zarządzenie nr 22/2013
         minus Zarządzenie nr 23/2013
         minus Zarządzenie nr 24/2013
         minus Zarządzenie nr 25/2013
         minus Zarządzenie nr 26/2013
         minus Zarządzenie nr 27/2013
         minus Zarządzenie nr 28/2013
         minus Zarządzenie nr 33/2013
         minus Zarządzenie nr 34/2013
         minus Zarządzenie nr 35/2013
         minus Zarządzenie nr 36/2013
         minus Zarządzenie nr 37/2013
         minus Zarządzenie nr 38/2013
         minus Zarządzenie nr 38/2013
         minus Zarządzenie nr 40/2013
         minus Zarządzenie nr 41/2013
         minus Zarządzenie nr 45/2013
         minus Zarządzenie nr 46/2013
         minus Zarządzenie nr 52/2013
         minus Zarządzenie nr 54/2013
         minus Zarządzenie nr 57/2013
         minus Zarządzenie nr 60/2013
         minus Zarządzenie nr 62/2013
         minus Zarządzenie nr 64/2013
         minus Zarządzenie nr 65/2013
         minus Zarządzenie nr 66/2013
         minus Zarządzenie nr 67/2013
         minus Zarządzenie nr 68/2013
         minus Zarządzenie nr 69/2013
         minus Zarządzenie nr 70/2013
         minus Zarządzenie nr 71/2013
         minus Zarządzenie nr 72/2013
         minus Zarządzenie nr 73/2013
         minus Zarządzenie nr 78/2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
      plus Rok 2019
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie nr 1/2013
w sprawie analizy wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2. Zarządzenie Nr 2/2013
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie.
3. Zarządzenie nr 3/2013
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich
4. Zarządzenie Nr 4/2013
w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy wiejskiej w Trzcińsku
5. Zarządzenie nr 5/2013
w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy „Rudawy” w Janowicach Wielkich
6. Zarządzenie nr 6/2013
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
7. Zarządzenie nr 7/2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2013 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
8. Zarządzenie nr 8/2013
W sprawie wyznaczenia terminu organizacji Święta Gminy "Janowianki 2013"
9. Zarządzenie nr 9/2013
zmieniające zarządzenie nr 54/2012 Wójta Gminy z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janowice Wielkie
10. Zarządzenie nr 10/2013
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych tj. zabezpieczeń przy schodach w wieży w Radomierzu 60a
11. Zarządzenie nr 11/2013
w sprawie waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
12. Zarządzenie nr 12/2013
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
13. Zarządzenie nr 13/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
14. Zarządzenie nr 16/2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpa
15. Zarządzenie nr 19/2013
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2013 r. jako dnia, w którym Urząd Gminy będzie nieczynny
16. Zarządzenie nr 20/2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5.778.
17. Zarządzenie nr 29/2013
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powodziowych w gospodarstwach domowych, spowodowanych przez wystąpienie wezbranych wód z cieków wodnych przez ulewne deszcze, które wyst
18. Zarządzenie nr 30/2013
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze gminnej i komunalnych zasobach mieszkaniowych znajdujących się na terenie gminy, spowodowanych przez wystą
19. Zarządzenie nr 31/2013
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze gminnej i komunalnych zasobach mieszkaniowych znajdujących się na terenie gminy, spowodowanych przez wystą
20. Zarządzenie nr 32/2013
w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego
21. Zarządzenie nr 47/2013
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
22. Zarządzenie nr 48/2013
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
23. Zarządzenie nr 49/2013
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
24. Zarządzenie nr 50/2013
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
25. Zarządzenie nr 51/2013
w sprawie zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
26. Zarządzenie nr 56/2013
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” i wzoru wn
27. Zarządzenie nr 58/2013
w sprawie zasad gospodarowania i przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
28. Zarządzenie nr 59/2013
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janowice Wielkie
29. Zarządzenie nr 61/2013
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie na nieruchomość osoby fizycznej
30. Zarządzenie nr 63/2013
- w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Komarno w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Chałupy - stanowiącej część wsi Komarno
31. Zarządzenie nr 14/2013
W sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu na 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Janowice Wielkie
32. Zarządzenie nr 15/2013
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
33. Zarządzenie nr 17/2013
W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Usunięcie skutków powodzi z lipca 2012 roku"
34. Zarządzenie nr 18/2013
W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "odbudowa uszkodzonej drogi gminnej w Radomierzu"
35. Zarządzenie nr 21/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
36. Zarządzenie nr 22/2013
W sprawie wprowadzenia regulaminu Gminnej Informacji Turystycznej - Wieży Widokowej w Radomierzu
37. Zarządzenie nr 23/2013
W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "remont izolacji, drenażu i odprowadzania wód opadowych, naprawy stropodachów
38. Zarządzenie nr 24/2013
W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia pn. "Przebudowa kotłowni i składu opału w Gminnym Zespole Szkół w Janowicach Wi
39. Zarządzenie nr 25/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
40. Zarządzenie nr 26/2013
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
41. Zarządzenie nr 27/2013
W sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego
42. Zarządzenie nr 28/2013
W sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
43. Zarządzenie nr 33/2013
W sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
44. Zarządzenie nr 34/2013
W sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego
45. Zarządzenie nr 35/2013
W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powodziowych w gospodarstwach domowych
46. Zarządzenie nr 36/2013
W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "zakup ratalny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego"
47. Zarządzenie nr 37/2013
Zmieniające zarządzenie nr 24/2013
48. Zarządzenie nr 38/2013
W sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego
49. Zarządzenie nr 38/2013
W sprawie odwołania alarmu pogotowia przeciwpowodziowego
50. Zarządzenie nr 40/2013
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
51. Zarządzenie nr 41/2013
W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "zakup ratalny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dod
52. Zarządzenie nr 45/2013
W sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
53. Zarządzenie nr 46/2013
W sprawie ustalenia 16 sierpnia 2013 jako dnia w którym Urząd Gminy będzie nieczynny
54. Zarządzenie nr 52/2013
W sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu obiektu wieży widokowej w Radomierzu
55. Zarządzenie nr 54/2013
W sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy
56. Zarządzenie nr 57/2013
W sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach: Trzcińsko 71, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
57. Zarządzenie nr 60/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
58. Zarządzenie nr 62/2013
W sprawie powołania komisji odbioru końcowego pn. Remont instalacji drenażu, odprowadzenia wód opadowych..." w Gminnym Zespole Szkół
59. Zarządzenie nr 64/2013
W sprawie sprostowania w przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013
60. Zarządzenie nr 65/2013
W sprawie powołania komisji do obmiaru w lokalu we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 6 w Janowicach Wielkich
61. Zarządzenie nr 66/2013
w sprawie regulaminu przeprowadzenia rokowań na zbycie i udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
62. Zarządzenie nr 67/2013
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
63. Zarządzenie nr 68/2013
W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "odbudowa zniszczonej drogi gminnej w Radomierzu"
64. Zarządzenie nr 69/2013
W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego pn. Usunięcie skutków powodzi - przebudowa dróg gminnych ul. Pionierów i Demokratów"
65. Zarządzenie nr 70/2013
W sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. odbudowa uszkodzonych murów oporowych wraz z odbudową przyległych przepustów"
66. Zarządzenie nr 71/2013
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
67. Zarządzenie nr 72/2013
W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. przebudowa kotłowni i składu opału w GZS"
68. Zarządzenie nr 73/2013
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok
69. Zarządzenie nr 78/2013
w sprawie waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierzawy gruntów satnowiących własność Gminy Janowice Wielkie

Ilość odwiedzin: 2137
Nazwa dokumentu: Rok 2013
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Mateusz Caban
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-01-10 15:20:07
Data udostępnienia informacji: 2013-01-10 15:20:07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-10 15:20:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner