logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
minus Zarządzenia Wójta Gminy
   minus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
      plus Rok 2007
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      minus Rok 2018
         minus Zarządzenie nr 1/2018
         minus Zarządzenie nr 2/2018
         minus Zarządzenie nr 3/2018
         minus Zarządzenie nr 4/2018
         minus Zarządzenie nr 5/2017
         minus Zarządzenie nr 6/2018
         minus Zarządzenie nr 8/2018
         minus Zarządzenie nr 9/2018
         minus Zarządzenie nr 10/2018
         minus Zarządzenie nr 11/2018
         minus Zarządzenie nr 13/2018
         minus Zarządzenie nr 14/2018
         minus Zarządzenie nr 17/2018
         minus Zarządzenie nr 18/2018
         minus Zarządzenie nr 19/2018
         minus Zarządzenie nr 21/2018
         minus Zarządzenie nr 22/2018
         minus Zarządzenie nr 23/2018
         minus Zarządzenie nr 24/2018
         minus Zarządzenie nr 26/2018
         minus Zarządzenie nr 27/2018
         minus Zarządzenie nr 28/2018
         minus Zarządzenie nr 30/2016
         minus Zarządzenie nr 32/2018
         minus Zarządzenie nr 33/2018
         minus Zarządzenie nr 35/2018
         minus Zarządzenie nr 39/2018
         minus Zarządzenie nr 40/2018
         minus Zarządzenie nr 41/2018
         minus Zarządzenie nr 42/2018
         minus Zarządzenie nr 44/2018
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie nr 1/2018
2. Zarządzenie nr 2/2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Świadczenie us ług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na t
3. Zarządzenie nr 3/2018
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Janowice Wielkie
4. Zarządzenie nr 4/2018
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert złozonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2018 r. w zakresie upowszechn
5. Zarządzenie nr 5/2017
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie
6. Zarządzenie nr 6/2018
w sprawie zatwierdzenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów, terminów postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich na rok 2018/2019
7. Zarządzenie nr 8/2018
w sprawie aktualizacji Załącznika inwentaryzacyjnego do "Programu oczyszczania gminy Janowice Wielkie z azbestu na lata 2011-2029" przyjętego Uchwałą Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia
8. Zarządzenie nr 9/2018
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Janowice Wielkie w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
9. Zarządzenie nr 10/2018
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10. Zarządzenie nr 11/2018
w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
11. Zarządzenie nr 13/2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych n
12. Zarządzenie nr 14/2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia pn.:"Zagospodarowanie skweru dz. nr 512/2 obr. Janowice Wielkie polegające na ustawieni
13. Zarządzenie nr 17/2018
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
14. Zarządzenie nr 18/2018
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
15. Zarządzenie nr 19/2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Przebudowa drogi w miejscowości Janowice Wielkie na długości 1400 m, w km 0,000-1,
16. Zarządzenie nr 21/2018
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
17. Zarządzenie nr 22/2018
w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Janowicach wielkich
18. Zarządzenie nr 23/2018
w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich zgodnie z zasadami RODO
19. Zarządzenie nr 24/2018
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich
20. Zarządzenie nr 26/2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie"
21. Zarządzenie nr 27/2018
w sprawie zbycia zabudowanej działki 177/1 w Miedziance
22. Zarządzenie nr 28/2018
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
23. Zarządzenie nr 30/2016
w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego
24. Zarządzenie nr 32/2018
w sprawie powołania komisji ds.przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
25. Zarządzenie nr 33/2018
w sprawie powołania komisji do spraw oceny ofert na realizację w latach 2018 i 2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dot."udzielenia schronienia osobom tego pozbawionych w formie schron
26. Zarządzenie nr 35/2018
w zmian w budżecie gminy na rok 2018
27. Zarządzenie nr 39/2018
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Janowice Wielkie
28. Zarządzenie nr 40/2018
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowice Wielkie
29. Zarządzenie nr 41/2018
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
30. Zarządzenie nr 42/2018
w sprawie powołania zespołu wypadkowego ds. wypadku pracownika
31. Zarządzenie nr 44/2018
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie

Ilość odwiedzin: 367
Nazwa dokumentu: Rok 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 14:54:51
Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 14:54:51
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 14:55:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner