logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
minus Zarządzenia Wójta Gminy
   minus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
      minus Rok 2007
         minus Zarządzenie Nr 1/2007
         minus Zarządzenie Nr 2/2007
         minus Zarządzenie Nr 3/2007
         minus Zarządzenie Nr 4/2007
         minus Zarządzenie Nr 5/2007
         minus Zarządzenie Nr 6/2007
         minus Zarządzenie Nr 7/2007
         minus Zarządzenie Nr 8/2007
         minus Zarządzenie Nr 9/2007
         minus Zarządzenie Nr 10/2007
         minus Zarządzenie Nr 11/2007
         minus Zarządzenie Nr 13/2007
         minus Zarządzenie Nr 14/2007
         minus Zarządzenie Nr 15/2007
         minus Zarządzenie Nr 16/2007
         minus Zarządzenie Nr 17/2007
         minus Zarządzenie Nr 18/2007
         minus Zarządzenie Nr 62/2007
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 2/2007
WÓJTA GMINY JANOWICE WIELKIE
Z dnia 05 luty 2007 r.
 
- w sprawie zbycia samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
 
 
          Na podstawie uchwały nr XXI/93/2000 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 04 grudnia 2000 roku – w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i uchwały nr XXXIX/171/2006 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 września 2006 roku – w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXI/93/2000 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 04 grudnia 2000 roku – Wójt Gminy w Janowicach Wielkich zarządza, co następuje:
 
 
§1
 
Przeznacza się do zbycia następujące samodzielne lokale mieszkalne wraz z udziałem we współwłasności budynku i gruntu:
 
wieś Janowice Wielkie :
 
2. Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, położone w budynku nr 14 przy ul. 1-go Maja na działce gruntu nr 516/3 o powierzchni 1.787 m2, wraz z pomieszczeniami gospodarczymi położonymi na działce gruntu nr 515/33 o powierzchni 282 m2.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wójt Gminy
 
 
Jerzy Grygorcewicz

Ilość odwiedzin: 2207
Skrócony opis: W sprawie zbycia samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-07 11:48:46
Data udostępnienia informacji: 2007-03-07 11:48:46
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-07 12:13:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner