logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
minus Zarządzenia Wójta Gminy
   minus Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
      minus Rok 2007
         minus Zarządzenie Nr 1/2007
         minus Zarządzenie Nr 2/2007
         minus Zarządzenie Nr 3/2007
         minus Zarządzenie Nr 4/2007
         minus Zarządzenie Nr 5/2007
         minus Zarządzenie Nr 6/2007
         minus Zarządzenie Nr 7/2007
         minus Zarządzenie Nr 8/2007
         minus Zarządzenie Nr 9/2007
         minus Zarządzenie Nr 10/2007
         minus Zarządzenie Nr 11/2007
         minus Zarządzenie Nr 13/2007
         minus Zarządzenie Nr 14/2007
         minus Zarządzenie Nr 15/2007
         minus Zarządzenie Nr 16/2007
         minus Zarządzenie Nr 17/2007
         minus Zarządzenie Nr 18/2007
         minus Zarządzenie Nr 62/2007
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
      plus Rok 2019
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 3/2007
WÓJTA GMINY JANOWICE WIELKIE
Z dnia 9 luty 2007 r.
 
- w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w dni wolne od pracy niedziele, święta i dyżury.
 
 
         - na podstawie art. 33 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym oraz art. 1511 § 1 pkt 1 i 2 i art. 1514 § 2 i 1515 § 3 ustawy Kodeks Pracy Wójt Gminy zarządza co następuje:
 
 
§1
 
Pracownikom wykonującym stale pracę w dni wolne od pracy, niedziele i święta poza Urzędem Gminy naliczane będzie wynagrodzenie w formie ustalonego ryczałtu, którego wysokość będzie obejmowała wymiar czasu pracy oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 
§2
 
Zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pracę w dniu wolnym od pracy – przysługuje inny dzień wolny od pracy.
 
§3
 
Za czas dyżuru pełnionego poza obowiązkowym wymiarem czasu pracy w zakładzie pracy pracownikowi przysługuje, czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru.
 
§4
 
Zarządzenie nie ma zastosowania do pracowników zarządzających w imieniu Wójta Gminy.
 
§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
                                                                                               Wójt Gminy
Jerzy Grygorcewicz

Ilość odwiedzin: 2403
Skrócony opis: W sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w dni wolne od pracy niedziele, święta i dyżury
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-07 11:51:06
Data udostępnienia informacji: 2007-03-07 11:51:06
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-07 12:14:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner