logo
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      minus Rok 2003
         minus Uchwała III/14/2003
         minus Uchwała III/15/2003
         minus Uchwała III/16/2003
         minus Uchwała V/18/2003
         minus UchwałaV/19/2003
         minus Uchwała V/20/2003
         minus Uchwała V/21/2003
         minus Uchwała V/22/2003
         minus Uchwała V/23/2003
         minus Uchwała V/24/2003
         minus Uchwała V/25/2003
         minus Uchwała VI/26/2003
         minus Uchwała VI/27/2003
         minus Uchwała VII/28/2003
         minus Uchwała VII/29/2003
         minus Uchwała VII/30/2003
         minus Uchwała VII/31/2003
         minus Uchwała VII/32/2003
         minus Uchwała VIII/33/2003
         minus Uchwała VIII/34/2003
         minus Uchwała VIII/35/2003
         minus Uchwała IX/36/2003
         minus Uchwała X/37/2003
         minus Uchwała X/38/2003
         minus Uchwała X/39/2003
         minus Uchwała X/40/2003
         minus Uchwała X/41/2003
         minus Uchwała X/42/2003
         minus Uchwała X/43/2003
         minus Uchwała X/44/2003
         minus Uchwała XII/46/2003
         minus Uchwała XII/47/2003
         minus Uchwała XII/48/2003
         minus Uchwała XII/49/2003
         minus Uchwała XII/50/2003
         minus Uchwała XII/51/2003
         minus Uchwała XII/52/2003
         minus Uchwała XII/53/2003
         minus Uchwała XIII/54/2003
         minus Uchwała XIII/55/2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 
plus
 
 
A A A


 

U C H W A  Ł A   NR X/37/2003

RADY   GMINY   W   JANOWICACH   WIELKICH

z dnia 29 września 2003 roku

 

-         w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1044 ze zmianami/ - Rada Gminy w Janowicach Wielkich  u c h w a l a , co następuje :

 

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę                                           49.571 zł

 

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę                                          28.000 zł

 

wg szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

Plan dochodów po zmianach wynosi                                        6.860.794 zł

 

 

 

§ 2

 

 

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę                                           205.368 zł

 

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę                                         183.797 

 

wg szczegółowości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

 

 

Plan wydatków po zmianach wynosi                                        8.283.688 zł

 

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

 

 

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY  GMINY

 

 

 

                                                                                  SZYMON   MŁODZIŃSKI

 

Ilość odwiedzin: 2454
: W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003
: Rada Gminy
: Adriana Koppel
: Adriana Koppel
: Administrator
: 2003-10-07 16:51:21
: 2003-10-07 16:51:21
: 2007-03-05 10:13:02

...

...

corner   corner