logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      minus Rok 2003
         minus Uchwała III/14/2003
         minus Uchwała III/15/2003
         minus Uchwała III/16/2003
         minus Uchwała V/18/2003
         minus UchwałaV/19/2003
         minus Uchwała V/20/2003
         minus Uchwała V/21/2003
         minus Uchwała V/22/2003
         minus Uchwała V/23/2003
         minus Uchwała V/24/2003
         minus Uchwała V/25/2003
         minus Uchwała VI/26/2003
         minus Uchwała VI/27/2003
         minus Uchwała VII/28/2003
         minus Uchwała VII/29/2003
         minus Uchwała VII/30/2003
         minus Uchwała VII/31/2003
         minus Uchwała VII/32/2003
         minus Uchwała VIII/33/2003
         minus Uchwała VIII/34/2003
         minus Uchwała VIII/35/2003
         minus Uchwała IX/36/2003
         minus Uchwała X/37/2003
         minus Uchwała X/38/2003
         minus Uchwała X/39/2003
         minus Uchwała X/40/2003
         minus Uchwała X/41/2003
         minus Uchwała X/42/2003
         minus Uchwała X/43/2003
         minus Uchwała X/44/2003
         minus Uchwała XII/46/2003
         minus Uchwała XII/47/2003
         minus Uchwała XII/48/2003
         minus Uchwała XII/49/2003
         minus Uchwała XII/50/2003
         minus Uchwała XII/51/2003
         minus Uchwała XII/52/2003
         minus Uchwała XII/53/2003
         minus Uchwała XIII/54/2003
         minus Uchwała XIII/55/2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

U C H W A Ł A  NR X/40/2003

RADY   GMINY   W   JANOWICACH   WIELKICH

                                  z dnia  29 września 2003 roku

 

-         w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2004  -  2007

 

 

                   Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. Nr 98 , poz. 1070 ze zmianami/ - Rada Gminy w Janowicach Wielkich   u c h w a l a  , co następuje :

 

§ 1

 

Na podstawie wyników tajnego głosowania  ustalonych w protokole Komisji Skrutacyjnej – stanowiących załączniki Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały stwierdza się wybór :

1.Pani  Dul Zofii

2.Pana Witkowskiego Ryszarda

3.Pani  Biełek Jadwigi

4.Pani  Kraszewskiej Zofii

5.Pana Szekszteło Jerzego

na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze .

 

§ 2

 

Na podstawie wyników tajnego głosowania ustalonych w protokole Komisji Skrutacyjnej – stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały stwierdza się wybór :

1 Pani Korobczyc Wandy

2.Pani Kolowos Marzeny

na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

                                                                                         RADY GMINY

 

SZYMON MŁODZIŃSKI

 

Ilość odwiedzin: 2580
Skrócony opis: W sprawie wyboru łąwnikó do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2004-2007
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Adriana Koppel
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Koppel
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-10-07 17:06:33
Data udostępnienia informacji: 2003-10-07 17:06:33
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 10:25:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner