logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała XVIII/57/2008
2. Uchwała XVIII/58/2008
3. Uchwała XVIII/59/2008
4. Uchwała XVIII/60/2008
5. Uchwała XVIII/61/2008
6. Uchwała XVIII/62/2008
7. Uchwała XVIII/63/2008
8. Uchwała XVIII/64/2008
9. Uchwała XVIII/65/2008
10. Uchwała XVIII/66/2008
11. Uchwała XIX/67/2008
12. Uchwała XIX/68/2008
13. Uchwała XIX/69/2008
14. Uchwała XIX/70/2008
15. Uchwała XIX/71/2008
16. Uchwała XX/72/2008
17. Uchwała XX/73/2008
- w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej Gminy Janowice Wielkie na rok 2008
18. Uchwała XX/74/2008
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie
19. Uchwała XXI/75/2008
20. Uchwała XXI/76/2008
21. Uchwała XXI/77/2008
22. Uchwała XXI/78/2008
23. Uchwała XXII/79/2008
24. Uchwała XXIII/84/2008
25. Uchwała XXIII/85/2008
26. Uchwała XIII/86/2008
27. Uchwała XXIII/87/2008
28. Uchwała XXIII/88/2008
29. Uchwała XXIII/89/2008
30. Uchwała XXIII/90/2008
31. Uchwała XXIII/91/2008
32. Uchwała XXIV/92/2008
33. Uchwała XXV/93/2008
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
34. Uchwała XXV/94/2008
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
35. Uchwała XXV/95/2008
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
36. Uchwała XXVII/102/2008
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
37. Uchwała XXVII/103/2008
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w szkołach prowadzonych prz
38. Uchwała XXVII/104/2008
w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej ,wychowawczej i opiekuńczej.
39. Uchwała XXVII/105/2008
U C H W A Ł A NR XXVII/105/2008 RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH z dnia 30 grudnia 2008 roku - w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 200
40. Uchwała XXIII/83/2008
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Ilość odwiedzin: 4454
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-05-14 09:02:32
Data udostępnienia informacji: 2008-05-14 09:02:32
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-14 09:03:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner