logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      minus Rok 2006
         minus Uchwała XXXIII/148/2006
         minus Uchwała XXXIII/149/2006
         minus Uchwała XXXIV/151/2006
         minus Uchwała XXXIV/153
         minus Uchwała VII/150/2006
         minus Uchwała I/1/2006
         minus Uchwała I/2/2006
         minus Uchwała IV/3/2006
         minus Uchwała IV/4/2006
         minus Uchwała IV/5/2006
         minus Uchwała IV/7/2006
         minus Uchwała IV/8/2006
         minus Uchwała XXXIX/171/2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR IV/4/2006
Rady gminy Janowice Wielkie z dnia 19 grudnia 2006
 
W sprawie zmian w budżecie na rok 2006
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 i 4 i art.. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 168 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104/ Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala co następuje:
 
&1
 Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę                                                              - 300.000 zł
Z tego:
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych fizycznych innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej                                                                          - 300.000 zł
Rozdział 75615 Wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych                  - 150.000 zł
& 0310 wpływy z podatku od nieruchomości                                                          - 150.000 zł
Rozdział 75616 wpływy z podatków i opłat lokalnych osób fizycznych                - 150.000 zł
& 0310 wpływy z podatku od nieruchomości                                                         - 150.000 zł
 
 
 
Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi                                   - 8.334.581 zł
Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi                                    - 8.653.279 zł
 
&2
 
W związku ze zmniejszeniem planu dochodów gminy zwiększa się Deficyt budżetu gminy do kwoty 318.698 zł., który zostanie pokryty kredytem obrotowym długoterminowym w wysokości 300.000 zł. Kredyt spłacany będzie z dochodów własnych gminy w latach 2007-2011.
 
&3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy
 
&4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 
                                                                                                   JACEK GOŁĘBSKI
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
W związku ze zbyt niską realizacją dochodów w podatku od nieruchomości zarówno osób prawnych jak i fizycznych należy zmniejszyć plan w dziale 756 i w związku z tym brakuje możliwości finansowych na spłatę kredytu obrotowego krótkoterminowego krótkoterminowego rachunku bieżącym jak też pokrycie udziału własnego w odbudowie ulicy Kolejowej w Janowicach Wielkich
 
 

Ilość odwiedzin: 2416
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Skrócony opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-02-20 10:40:49
Data udostępnienia informacji: 2007-02-20 10:40:49
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-21 12:21:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner