logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      minus Rok 2007
         minus Uchwała VII/9/2007
         minus Uchwała VII/10/2007
         minus Uchwała VII/11/2007
         minus Uchwała VII/12/2007
         minus Uchwała VII/13/2007
         minus Uchwała VII/14/2007
         minus Uchwała VII/15/2007
         minus Uchwała VII/16/2007
         minus Uchwała VII/17/2007
         minus Uchwała VII/18/2007
         minus Uchwała VII/19/2007
         minus Uchwała VIII/20/2007
         minus Uchwała VIII/21/2007
         minus Uchwała VIII/22/2007
         minus Uchwała VIII/23/2007
         minus Uchwała VIII/24/2007
         minus Uchwała IX/25/2007
         minus Uchwała IX/26/2007
         minus Uchwała IX/27/2007
         minus Uchwała IX/28/2007
         minus Uchwała IX/29/2007
         minus Uchwała X/30/2007
         minus Uchwała X/31/2007
         minus Uchwała X/32/2007
         minus Uchwała X/33/2007
         minus Uchwała X/34/2007
         minus Uchwała X/35/2007
         minus Uchwała X/36/2007
         minus Uchwała XI/37/2007
         minus Uchwała XI/38/2007
         minus Uchwała XI/39/2007
         minus Uchwała XI/40/2007
         minus Uchwała XI/41/2007
         minus Uchwała XI/42/2007
         minus Uchwała Nr XII/43/2007
         minus Uchwała XIII/44/2007
         minus Uchwała XIII/45/2007
         minus Uchwała XIII/46/2007
         minus Uchwała XIII/47/2007
         minus Uchwała XIII/48/2007
         minus Uchwała XIV/49/2007
         minus Uchwała XIV/50/2007
         minus Uchwała XIV/51/2007
         minus Uchwała XIV/52/2007
         minus Uchwała XIV/53/2007
         minus Uchwała XIV/54/2007
         minus Uchwała XIV/55/2007
         minus Uchwała XV/56/2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 
U C H W A Ł A NR VIII/22/2007
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
z dnia 16 marca 2006 roku
 

w sprawie skargi Pani Krystyny Szymaniak   na    działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie

 
 

                   Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku NR 98, poz.1071 ze zm.)     –     Rada   Gminy   w   Janowicach   Wielkich

 u c h w a l a , co następuje:
 
 
 
§ 1

Po rozpatrzeniu skargi i wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy Janowice Wielkie uznaje się skargę za   bezzasadną .

 
 
§ 2
Podstawy i motywy uznania skargi za   bezzasadną zawiera uzasadnienie do uchwały.
 
 
 
§ 3
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
 

                                              

                                                                               PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JACEK GOŁĘBSKI


 

                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Z A S A D N I E N I E

 
 

 Pani Krystyna Szymaniak złożyła skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w sprawie wykwaterowania z budynku w którym zamieszkuje.

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze nakazał opróżnienie budynku ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia z powodu złego stanu technicznego.

   Wójt Gminy Janowice Wielkie podjął niezbędne starania o uzyskanie lokalu dla osób wykwaterowanych z budynku .

   Gmina nie dysponuje wolnymi lokalami a zatem nie było możliwe natychmiastowe wyprowadzenie lokatorów.

    Równocześnie prowadzono postępowanie w kierunku odzyskania lokalu komunalnego od dotychczasowego najemcy.

   W związku z tym , że zwolnił się lokal mieszkalny w budynku po byłej szkole w Radomierzu w dniu 1 lutego br. zostały podjęte decyzje o przekwaterowaniu najemców z innych lokali , do lokali powstałych w byłej szkole.

   Na skutek dokonanej zamiany zwolnią się lokale w budynku 3a w Radomierzu które przyznano mieszkańcom budynku 87 a więc również lokal dla skarżącej.

   Ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu Pani Krystyna Szymaniak otrzyma lokal w budynku 3a do końca maja 2007 roku.

 Rada Gminy uznała , że w trudnej sytuacji mieszkaniowej Gminy postępowanie Wójta Gminy było w pełni uzasadnione i prawidłowe.

   Skarga jest zatem bezzasadna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 2497
Skrócony opis: W sprawie skargi Pani Krystyny Szymaniak na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-04-02 09:14:03
Data udostępnienia informacji: 2007-04-02 09:14:03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-02 09:18:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner