logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      minus Rok 2007
         minus Uchwała VII/9/2007
         minus Uchwała VII/10/2007
         minus Uchwała VII/11/2007
         minus Uchwała VII/12/2007
         minus Uchwała VII/13/2007
         minus Uchwała VII/14/2007
         minus Uchwała VII/15/2007
         minus Uchwała VII/16/2007
         minus Uchwała VII/17/2007
         minus Uchwała VII/18/2007
         minus Uchwała VII/19/2007
         minus Uchwała VIII/20/2007
         minus Uchwała VIII/21/2007
         minus Uchwała VIII/22/2007
         minus Uchwała VIII/23/2007
         minus Uchwała VIII/24/2007
         minus Uchwała IX/25/2007
         minus Uchwała IX/26/2007
         minus Uchwała IX/27/2007
         minus Uchwała IX/28/2007
         minus Uchwała IX/29/2007
         minus Uchwała X/30/2007
         minus Uchwała X/31/2007
         minus Uchwała X/32/2007
         minus Uchwała X/33/2007
         minus Uchwała X/34/2007
         minus Uchwała X/35/2007
         minus Uchwała X/36/2007
         minus Uchwała XI/37/2007
         minus Uchwała XI/38/2007
         minus Uchwała XI/39/2007
         minus Uchwała XI/40/2007
         minus Uchwała XI/41/2007
         minus Uchwała XI/42/2007
         minus Uchwała Nr XII/43/2007
         minus Uchwała XIII/44/2007
         minus Uchwała XIII/45/2007
         minus Uchwała XIII/46/2007
         minus Uchwała XIII/47/2007
         minus Uchwała XIII/48/2007
         minus Uchwała XIV/49/2007
         minus Uchwała XIV/50/2007
         minus Uchwała XIV/51/2007
         minus Uchwała XIV/52/2007
         minus Uchwała XIV/53/2007
         minus Uchwała XIV/54/2007
         minus Uchwała XIV/55/2007
         minus Uchwała XV/56/2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA IX/28/2007
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE
Z dnia 26 kwietnia 2007 roku
 

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

 
 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 i 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104/ Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala, co nastepuje:

 
§1
 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                                                       8.020 zł

 
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy o kwotę                               8.020 zł
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin o kwotę                                                    8.020 zł
 

§ 2010 dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej                              8.020 zł

 

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                                                     2.738 zł

 

W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę                                                            2.738 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej                                    2.738 zł
§ 2920 subwencja ogólna dla gmin                                                                     2.738 zł
 

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi                           8.445.049 zł

 
§2
 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                                                       8.020 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy                                            8.020 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin                                                                 8.020 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                               4.440 zł

§ 4110 składki na bezp.. społeczne                                                                      53,26 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe                                                               1.039,80 zł

§ 4210 zakup materiałów                                                                                1.388,54 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                     1.098,40 zł

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                                                     2.738 zł

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                           2.738 zł

Rozdział 70095 pozostała działalność                                                                2.738 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                                         2.738 zł

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi                          8.111.653 zł

 
 
 
§3
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
JACEK GOŁĘBSKI
 
 
UZASADNIENIE
 

       Zmian w budżecie Gminy na rok 2007 należy dokonać w związku z otrzymaną decyzją Nr DJG-790-6/07 Krajowego Biura Wyborczego określającą wysokość dochodów i wydatków na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz informacją Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polski nr ST3-4820-6/2007/507 o zmniejszeniu wysokości subwencji ogólnej części równoważącej na rok 2007.

 
 
 

Ilość odwiedzin: 2425
Skrócony opis: W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-05-10 12:45:21
Data udostępnienia informacji: 2007-05-10 12:45:21
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-10 12:47:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner