logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

U C H W A Ł A  NR  XVIII/66/2008
RADY  GMINY  W  JANOWICACH  WIELKICH
z dnia   12 maja 2008 roku

w sprawie skargi Pani  Barbary Kusz  na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2008 roku


                   Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku NR 98, poz.1071 ze zm.)     –     Rada   Gminy   w   Janowicach   Wielkich
 u c h w a l a , co następuje:

 

§ 1
Po rozpatrzeniu skargi i wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy Janowice Wielkie uznaje się skargę z dnia 29 stycznia 2008 roku za   bezzasadną .


§ 2
Podstawy i motywy uznania skargi za    bezzasadną zawiera uzasadnienie do uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                       PRZEWODNICZĄCY
                                                                          RADY GMINY
                                                                      

                                                                         JACEK  GOŁĘBSKI

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E
 do Uchwały Nr XVIII/66/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 12 maja 2008 roku

              Pani Barbara Kusz złożyła skargę w dniu 29 stycznia  2008 roku do Rady Gminy w Janowicach Wielkich na  Wójta Gminy Janowice Wielkie

Skarga z dnia  29 stycznia .2008 roku w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia  2007 roku dotyczy informacji na temat opłaty abonamentowej wnoszonej przez odbiorców usług dostarczania wody i odbioru ścieków.
   Wyżej wymieniona skarga w dniu 29 stycznia  2008 roku została skierowana przez Przewodniczącego Rady Gminy do  rozpoznania przez  Komisję Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy oraz  wydania opinii.

 Jak wynika z przedłożonych  przez Wójta dokumentów Pani Barbara Kusz zwróciła się  pismem z dnia 11 grudnia 2007 roku o wyjaśnienie co to jest abonament i jakie usługi składają się na abonament.

     W odpowiedzi  z dnia 27 grudnia 2007 roku Wójt Gminy przedstawił dokładną definicję abonamentu określoną przez § 2 pkt 11 Rozporządzenia  Ministra Budownictwa z dnia  28.06.2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
( Dz. U. Nr 127, poz.886 z dnia 17.07.2006 roku).

  Pismem z dnia 27grudnia 2007 roku Pani Barbara Kusz wystąpiła z pytaniem z jakich części i w jakiej wysokości kwotowej składa się opłata abonamentowa.

      W związku z tym , że opłata abonamentowa  jest wnoszona w formie      ryczałtu  a zakres usług opłacanych tym ryczałtem jest wyraźnie określony i zostało to przekazane skarżącej pismem z dnia 27 grudnia 2007 roku  to uznano,
że   odpowiedzi już udzielono a skarżąca chce znać sposób skalkulowania  ceny wody i ścieków , w związku z czym przesłano Jej wniosek o zatwierdzenie taryf.
    Analizując całość sprawy Komisja uznaje skargę za bezzasadną gdyż odpowiedź w przedmiocie opłaty abonamentowej została Pani Barbarze Kusz udzielona.

Rada Gminy  podejmując uchwałę  na II posiedzeniu XVIII sesji Rady Gminy w dniu 12 maja 2008 roku przyjęła  opinię Komisji jako uzasadnienie do jej podjęcia.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2008-05-16 14:03:12 - Uchwała XVIII/66/2008 (54.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2632
Nazwa dokumentu: w sprawie skargi Pani Barbary Kusz na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2008 roku
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-05-16 14:00:28
Data udostępnienia informacji: 2008-05-16 14:00:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-16 14:04:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner