logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

U C H W A Ł A  NR XIX/68/2008
RADY  GMINY W  JANOWICACH  WIELKICH
z dnia 27 maja 2008 roku

- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9 litera „d” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 165,166, 184 i 188 ust 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 , poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy w Janowicach Wielkich  u c h w a l a , co następuje :

§ 1
1. Upoważnia się Wójta Gminy Janowice Wielkie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Janowice Wielkie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 100.000 złotych.

3. Upoważnia się  Wójta Gminy Janowice Wielkie  do przekazywania  kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki  i termin zapłaty upływa w roku następnym.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                       PRZEWODNICZĄCY
                                                                              RADY GMINY
                                                                      

                                                                         JACEK  GOŁĘBSKI


U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XIX/68/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich
 z dnia 27 maja 2008 roku

 

    W związku z nie uchwaleniem budżetu gminy  na rok 2008 przez  Radę Gminy w Janowicach Wielkich  budżet został uchwalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu  uchwałą Nr 40/2008 w dniu 9 kwietnia 2008 roku , która nie zawiera  niezbędnych upoważnień dla Wójta Gminy wobec tego  w niektórych przypadkach zaistniałyby  problemy z bieżącym i  prawidłowym wykonywaniem zadań gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania: 2008-06-03 11:07:49 - Uchwała XIX/68/2008 (23.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2538
Nazwa dokumentu: -w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-06-03 11:05:27
Data udostępnienia informacji: 2008-06-03 11:05:27
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-03 11:09:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner