logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      plus Rok 2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      minus Rok 2008
         minus Uchwała XVIII/57/2008
         minus Uchwała XVIII/58/2008
         minus Uchwała XVIII/59/2008
         minus Uchwała XVIII/60/2008
         minus Uchwała XVIII/61/2008
         minus Uchwała XVIII/62/2008
         minus Uchwała XVIII/63/2008
         minus Uchwała XVIII/64/2008
         minus Uchwała XVIII/65/2008
         minus Uchwała XVIII/66/2008
         minus Uchwała XIX/67/2008
         minus Uchwała XIX/68/2008
         minus Uchwała XIX/69/2008
         minus Uchwała XIX/70/2008
         minus Uchwała XIX/71/2008
         minus Uchwała XX/72/2008
         minus Uchwała XX/73/2008
         minus Uchwała XX/74/2008
         minus Uchwała XXI/75/2008
         minus Uchwała XXI/76/2008
         minus Uchwała XXI/77/2008
         minus Uchwała XXI/78/2008
         minus Uchwała XXII/79/2008
         minus Uchwała XXIII/84/2008
         minus Uchwała XXIII/85/2008
         minus Uchwała XIII/86/2008
         minus Uchwała XXIII/87/2008
         minus Uchwała XXIII/88/2008
         minus Uchwała XXIII/89/2008
         minus Uchwała XXIII/90/2008
         minus Uchwała XXIII/91/2008
         minus Uchwała XXIV/92/2008
         minus Uchwała XXV/93/2008
         minus Uchwała XXV/94/2008
         minus Uchwała XXV/95/2008
         minus Uchwała XXVII/102/2008
         minus Uchwała XXVII/103/2008
         minus Uchwała XXVII/104/2008
         minus Uchwała XXVII/105/2008
         minus Uchwała XXIII/83/2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
minus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Petycje
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


U C H W A Ł A  NR  XVIII/65/2008
RADY  GMINY  W  JANOWICACH  WIELKICH
z dnia   12 maja 2008 roku

w sprawie skargi Pani  Barbary Kusz  na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 27 listopada 2007 roku


                   Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku NR 98, poz.1071 ze zm.)     –     Rada   Gminy   w   Janowicach   Wielkich
 u c h w a l a , co następuje:

 

§ 1
Po rozpatrzeniu skargi i wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy Janowice Wielkie uznaje się skargę z dnia 27 listopada 2007 roku za   bezzasadną .


§ 2
Podstawy i motywy uznania skargi za    bezzasadną zawiera uzasadnienie do uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                       PRZEWODNICZĄCY
                                                                        RADY GMINY
                                                                      

                                                                         JACEK  GOŁĘBSKI

 

 


U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XVIII/65/2008 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 12 maja 2008 roku

              Pani Barbara Kusz złożyła skargę w dniu 27 listopada 2007 roku do Rady Gminy w Janowicach Wielkich na  Wójta Gminy Janowice Wielkie za to , że traktuje skarżącą w sposób poniżający i lekceważący . Swoje zarzuty wywodzi z treści pisma Wójta z dnia 18.08.2007 roku jak również braku odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2007 roku.

             Wyżej wymieniona skarga w dniu 27 grudnia 2007 roku została skierowana przez Radę Gminy do ponownego rozpoznania przez  Komisję Budżetu i Infrastruktury Komunalnej Rady Gminy oraz  wydania opinii.

   Komisja po szczegółowym zapoznaniu  się ze skargą z dnia 27 listopada 2007 roku  oraz z dokumentacja z nią związaną  nie dopatruje się  w postępowaniu Wójta cech lekceważenia ani poniżania Pani Barbary Kusz gdyż przesłane do Jej  wiadomości pismo zawiera informacje o braku możliwości zrealizowania jej wniosku oraz nie zawiera zwrotów ocennych ani uwag osobistych pod czyimkolwiek  adresem.
   Zatem skarga w tym zakresie jest całkowicie  nieuzasadniona.

  Jak wcześniej ustalono (na sesji Rady Gminy  w dniu 27 grudnia 2007 roku) rzeczywiście odpowiedź na pismo Pani Barbary Kusz  została udzielona z opóźnieniem skutkiem czego osoba odpowiedzialna za terminowość korespondencji została ukarana przez Wójta upomnieniem.

  Odnosząc się do treści odpowiedzi z dnia 28.11.2007 roku Komisja  nie dopatrzyła się uchybień po stronie Wójta co do odpowiedzi na wnioski skarżącej gdyż głównym Jej żądaniem było udostępnienie  dokumentacji projektowej a to zostało Jej zapewnione zaś wykonanie innych żądań niemożliwe lub zbędne.
  Wójt nie mógł udostępnić dokumentacji przetargowej gdyż nie przeprowadza się przetargów  na niewielką cenę usługi . Odpowiedzią na  wystąpienie skarżącej  było właśnie wskazanie terminu i rzeczywiste udostępnienie dokumentacji.
   Rada Gminy  podejmując uchwałę  na II posiedzeniu XVIII sesji Rady Gminy w dniu 12 maja 2008 roku przyjęła  opinię Komisji jako uzasadnienie do jej podjęcia.
   

 

 

Załączniki do pobrania: 2008-05-16 13:59:13 - Uchwała XVIII/65/2008 (25.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2619
Nazwa dokumentu: w sprawie skargi Pani Barbary Kusz na działalność Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 27 listopada 2007 roku
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-05-16 13:55:46
Data udostępnienia informacji: 2008-05-16 13:55:46
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-16 13:59:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner