logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Uchwały
   minus Rejestr Uchwał Rady Gminy
      plus Rok 2000
      plus Rok 2002
      plus Rok 2003
      plus Rok 2004
      minus Rok 2005
         minus Uchwała XXIII/100/2005
         minus Uchwała XXIV/101/2005
         minus Uchwała XXIV/102/2005
         minus Uchwała XXIV/104/2005
         minus Uchwała XXIV/105/2005
         minus Uchwała XXIV/106/2005
         minus Uchwała XXV/107/2005
         minus Uchwała XXV/108/2005
         minus Uchwała XXV/109/2005
         minus Uchwała XXV/110/2005
         minus Uchwała XXV/111/2005
         minus Uchwała XXV/112/2005
         minus Uchwała XXV/113/2005
         minus Uchwała XXV/114/2005
         minus Uchwała XXVI/115/2005
         minus Uchwała XXVI/116/2005
         minus Uchwała XXV/117/2005
         minus Uchwała XXVII/118/2005
         minus Uchwała XXVII/119/2005
         minus Uchwała XXVII/120/2005
         minus Uchwała XXVII/121/2005
         minus Uchwała XXVII/122/2005
         minus Uchwała XXVII/123/2005
         minus Uchwała XXVII/124/2005
         minus Uchwała XXVII/125/2005
         minus Uchwała XXVIII/126/2005
         minus Uchwała XXVIII/127/2005
         minus Uchwała XXVIII/128/2005
         minus Uchwała XXIX/129/2005
         minus Uchwała XXIX/130/2005
         minus Uchwała XXIX/131/2005
         minus Uchwała XXIX/132/2005
         minus Uchwała XXIX/133/2005
         minus Uchwała XXX/134/2005
         minus Uchwała XXX/135/2005
         minus Uchwała XXX/136/2005
         minus Uchwała XXX/137/2005
         minus Uchwała XXXI/138/2005
         minus Uchwała XXXI/139/2005
         minus Uchwała XXXI/140/2005
         minus Uchwała XXXI/141/2005
         minus Uchwała XXXI/142/2005
         minus Uchwała XXXI/143/2005
         minus Uchwała XXXII/144/2005
         minus Uchwała XXXII/145/2005
         minus Uchwała XXXII/146/2005
      plus Rok 2006
      plus Rok 2007
      plus Rok 2008
      plus Rok 2009
      plus Rok 2010
      plus Rok 2011
      plus Rok 2012
      plus Rok 2013
      plus Rok 2014
      plus Rok 2015
      plus Rok 2016
      plus Rok 2017
      plus Rok 2018
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 30 000 euro.
plus Zapytania ofertowe - do 30 000 euro
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


UCHWAŁA NR XXX/135/2005
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE
 Z dnia 22 listopada 2005 roku
 

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

                Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala co następuje:

 
§1
 
  1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 

a)      od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                              612 zł

b)      od 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                   714 zł

c)      powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                                 816 zł

 
  1. od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1.      o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)      nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton                                                      867 zł

b)      nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton                                                      918 zł

c)      nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton                                                    1020 zł

d)      nie mniej niż 15 ton                                                                                1285 zł

2.      o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)      nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton                                              1020 zł

b)      nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton                                              1122 zł

c)      czterechnie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton                                 1224 zł

d)      czterechnie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony                               1326 zł

e)      czterechnie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton                               1612 zł

f)        czterechnie mniej niż 25 ton                                                             1632 zł

3.      o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)      nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton                                               1887 zł

b)      nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton                                               1989 zł

c)      nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton                                               2091 zł

d)      nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne           2346 zł

- inne systemy zawieszenia                                                                      2501 zł

e)      nie mniej niż 31 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne           2407 zł

- inne systemy zawieszenia                                                                      2501 zł

 
  1. od ciągników siodłowych dwóch balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą dwóch dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony dwóch poniżej 12 ton:
  2. od ciągników siodłowych siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1.      o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)      nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton                                               1428 zł

b)      nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton                                               1530 zł

c)      nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton                                               1632 zł

d)      nie mniej niż 31 ton    

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważny             1836 zł

- inne systemy zawieszenia                                                                        1936 zł

            2. o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za                                  

                równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej

a)      nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton                                                 1808 zł

b)      nie mniej niż 40 ton                      

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważny                2346 zł  

- inne systemy zawieszenia                                                                           2505 zł     

5.   od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton                          510 zł

 

6. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

 
  1. o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, dwóch mniej niż 18 ton                                                 408 zł

b) nie mniej niż 18 ton, dwóch mniej niż 25 tony                                               459 zł

c) nie mniej niż 25 ton                                                                                         573 zł
  1. o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:

a)      nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton                                                     663 zł

b)      nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony                                                   867 zł

c)      nie mniej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton                                               1326 zł

d)      nie mniej niż 38 ton                                                                                1734 zł

  1. o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:              

a)      nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton                                                      969 zł

b)      nie mniej niż 38 ton                                                                                 1632 zł

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

     a) mniejszej niż 30 miejsc                                                                                          1020 zł

     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                          1377 zł

 
 
 
§2
 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie

 
§3
 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.

 
§4
 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XII/46/2003 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych, jednakże nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 
§5
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiegoi ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 
 
SZYMON MŁODZIŃSKI
 
 

Ilość odwiedzin: 2485
Skrócony opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-04-12 10:29:10
Data udostępnienia informacji: 2007-04-12 10:29:10
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-12 10:30:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner